Förväntat eller överraskande

Som en del av Friktionskraft presenterar Teatercentrum ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst

Friktionskraft är ett kompetens- och kunskapsprojekt med utgångspunkt i Teatercentrums Mångfaldspolicy, som antogs vid Riksdeltagarmötet 2015. Med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse genomför Teatercentrum 2017-2018 en serie seminarier och workshops med olika perspektiv på mångfald, med syfte att gå från policy till praktisk verksamhet.

Förväntat eller överraskande är ett analysverktyg för inspiration till både teatrar och arrangörer att systematiskt och över längre tid reflektera och diskutera kring mångfald i det egna arbetet.

Verktyget är avsett för internt bruk, alltså för reflektion kring det egna arbetet. Tema Friktionskraft är ett unikt tillfälle under bibu 2018, scenkonstbiennal för barn och unga, som pågår i Helsingborg 16-19 maj, där fyra fria teatrar, medlemmar i Teatercentrum, delar med sig av några reflektioner de gjort när det prövat verktygets frågeställningar kring den föreställning som medverkar i tema-programmet.

Karin Vestlund, vikarierande verksamhetsledare, Teatercentrum Västra, har arbetat med research och varit redaktör för underlaget till verktyget och berättar om tillvägagångssättet i arbetsprocessen:

– Strävan har varit att hitta en form som kan öppna för reflektion kring alla olika val som gör en föreställning, medvetna och omedvetna. För att bredda våra perspektiv har vi arbetat med referenspersoner som har olika erfarenheter och bakgrunder inom branschen och som kompletterat med perspektiv vi själva inte besitter inom Teatercentrum, säger Karin Vestlund. Vi har studerat befintliga analysmodeller, tagit del av aktuell forskning och hos Teatercentrums styrelse och våra medlemmar, fria professionella teatrar, finns kompetensen kring vilka konstnärliga val som teatrarna ställs inför i arbetet med en föreställning.

Huvudfokus i arbetet med verktyget har legat på teatrarnas perspektiv, men många frågeställningar är också intressanta att ställa ur ett arrangörsperspektiv, för diskussion och reflektion kring programläggning och repertoarval. Därför presenteras verktyget i två versioner med några mindre variationer.

– Det har varit en otroligt engagerande arbetsprocess. Styrelsen har ägnat många timmars diskussioner åt behovet av förändring inom scenkonsten, dess homogeniteten, vilket lett fram till en nödvändig självrannsakan, säger Jenny Forslund, Teatercentrums ordförande fram till tisdagen den 15 maj 2018. Vad har vi för ansvar och mandat, makt att påverka, inspirera och på vilket sätt. Det har varit otroligt lärorikt. Det återstår att se vilket genomslag som verktygen kommer att få. Jag hoppas att det kan väcka lust till samtal och diskussion i många verksamheter och bidra till positiv utveckling, avsutar Jenny Forslund, som just lämnat över ordförandeskapet till Lovisa Pihl.

Ny ordförande för Teatercentrum

Vid Teatercentrums Riksdeltagarmöte den 15 maj 2018 valdes Lovisa Pihl till ny ordförande för Teatercentrum för återstoden av mandatperioden 2017-2019. Lovisa har under mandatperioden redan deltagit i styrelsearbetet som ledamot sen Riksdeltagarmötet i maj 2016 och arbetar till vardags som producent och marknadsansvarig vid Angereds Teater i Göteborg.

– Konstnärliga processer innebär att hela tiden göra val. Vilken pjäs ska sättas upp, vilka ska vara med, vem ska spela vad, vilka röster hörs mest m.m? Syftet med verktyget är att sätta ljus på några av de valen och skapa reflektion i relation till normer och inkludering. Genom att höja blicken, vässa de kritiska tänkandet och ifrågasätta de invanda öppnas möjligheter för andra berättelser, kroppar och röster på scenen, säger Lovisa Pihl, och betonar att det här verktyget är ett sätt att jobba med mångfaldsfrågor i det löpande arbetet.  

– Vi hoppas att det ska inspirera till reflektion kring det egna arbetet tillsammans med kollegor över vad som är förväntat och vad som är överraskande från många olika infallsvinklar, att frågorna kan förändras och nya komma till.

Hämta analysverktyget Förväntat eller överraskande här >>>

Läs mer om Tema Friktionskraft och bibu 2018 här >>>

Läs mer om Friktionskraft här >>>

PRESSKONTAKT:

 Lovisa Pihl, ny ordförande Teatercentrum från 15 maj 2018, 070-647 94 29

Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum 28 maj 2015 – 15 maj 2018, 073-803 94 93

Förväntat eller överraskande – ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst, är en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

BAKGRUND

Förväntat eller överraskande – ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst, är en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.