Forma

Teatergruppen Tio Fötter

Ett djupdyk in i geometrins värld. Forma är en föreställning för åldrarna 4-6 år där barnen är med och påverkar föreställningens innehåll.

Med enkel rekvisita, mycket rörelse och samspel med barnen i rummet känner, klämmer och utforskar Tio Fötter geometrins fysiska lagar på nya spännande sätt. En interaktiv 3d-show där barnen får vara med och styra dramaturgi och upplägg. Föreställningen tar även upp frågor om att passa in, allas lika värde och att våga vara sig själv. Vad är en form? Finns former överallt? I rummet, i kroppen. Vem passar in vart och måste man passa in? Kan man vara en form? Alldeles egen och unik, som ingen annan..

Koppling till läroplanen

Tar upp frågor om alla barns lika värde med skapande aktiviteter i lekens form. Allt enligt läroplanens värdegrund och uppdrag. Dessutom anknyter föreställningen till matematiken genom en djupdykning i geometrin.

Skapande skola

Skapande skola förskoleklass:
Tio Fötters Skapandeskolaprojekt utgår från Läroplan i förskoleklassen (lgr11) och undervisningen i matematik: ”undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse hur matematik kan användas i olika situationer”. Dessutom genomsyras workshopparna av läroplanens värdegrund och uppdrag som ”alla människors lika värde” och ”att låta varje enskild individ finna sin unika egenart”.

METOD
1. Tio Fötter bistår med information och kommunikation inför bidragsansökan
2. Barnen får ta del av föreställningen Forma
3. En workshop/grupp men projektet kan med fördel anpassas och förlängas till fler tillfällen. Workshopparna leds av skådespelarna från föreställningen Forma. Alla tre är erfarna teaterpedagoger.

Workshop (60 min) i halvklass (max 15 barn/grupp):
Genom rörelse och lek provar vi på olika saker som vi har fått se i föreställningen. Med matematik och geometri som utgångspunkt så knyter vi an till kroppen, rummet och begreppet form. Genom värderingsövningar får barnen analysera och tänka kring allas våra olikheter, att våga vara sig själv och allas lika värde.

LOKAL WORKSHOP: Samlingsrum eller aktivitetsrum på skolan. Tomt klassrum går bra.
KOSTNAD WORKSHOP: 4000kr/workshop/grupp reseersättning: 40 kr/mil.
KOSTNAD WORKSHOP II: 2000 kr/halvklass reseersättning: 40 kr/mil.


Medverkande på och bakom scen:

Idé, regi och koreografi:

Melody Sheikh

Musik och sångtexter

John Fiske

Scenografi:

Lotta Enbrand

Skådespelare:

Catrin Anlér Blomberg Inana Selenius (ersättare för Oscar Ohlsson from jan-23) och Melody Sheikh

Producent:

Carin Anlér Fiske


Fakta:

Föreställningens längd: 35 min
Publikantal:

50

Målgrupp: 4-6 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Nej
El: Vanligt eluttag
Byggtid: 90 minuter
Rivtid: 60 minuter
Scenyta: Bredd 6 meter, djup 6 meter, takhöjd 3 meter
Bärhjälp: En person

Pris:

10 000 kr/föreställning. Spelas två föreställningar på samma plats och dag: 9000/fst
Traktamente och reseersättning tillkommer.

Reseersättning:

70 kr/mil


Övrig information:

Spelytan 6 X 6 är inklusive publik. Föreställningen kan spelas på mindre yta i samband med föreställningar på exempelvis förskolor.
Musiken till låtarna hittar ni också här (Om ni inte vill använda Spotify): <


Kontaktuppgifter

Namn: Carin Anlér Fiske
E-post: tio.fotter@telia.com
Telefon: 0705190387

Extra material

Skapande skola