Dracula

Teater Punch

Dracula – en visuell föreställning, skapad som en hybrid av skådespel och dockteater med minimalt med dialog.

Genom färggranna scenbilder och nyskriven musik förmedlas de svåra, mörka och skräckfyllda aspekterna i Bram Stokers saga på ett symboliskt sätt. Detta för att väcka modet hos barnen att ta sig an nervkittlande upplevelser under trygga förhållanden samt för att lyfta vikten med att gå samman och kämpa för ett och samma mål. Vi följer den starka vänskapen mellan Minna och Lucy och låter Dracula symbolisera olika slags ondska barnen kan tänkas relatera till. Fysisk skådespel blandas med dockspel och dialogen hålls till ett minimum så att barn med funktionsvariationer och barn med annat modersmål än svenska också lätt ska kunna följa sagan. Dracula är en saga om mod, vänskap och lojalitet, en saga som skrämmer men som även ger hopp.

Koppling till läroplanen

Vi vill med föreställningen och workshopen inspirera eleverna till att utveckla sin nyfikenhet och kreativitet samt att bredda respekten och förståelsen för alla människors lika värde. Vi vill ge dem möjlighet till att reflektera över etiska dilemman.
Kopplingar till skolans läroplan: bl.a. svenska, historia, musik, drama.

Skapande skola

Genom vår föreställning inklusive workshopen får eleverna möta professionella kulturaktörer. De får chansen att själva utveckla sitt eget skapande samt utveckla sin förståelse för olika konst- och kulturuttryck.
Pedagogerna får även med sig material de kan fortsätta arbeta med i skolan.


Medverkande på och bakom scen:

Regi

Aslög Åsi Hildebrand

Skådespelare

Nathalie Drakemyr, Kristina Helgesson och Emelie Niemi

Musik

Roine Sangenberg

Scenografi

Magnus P Matthis


Fakta:

Föreställningens längd: 40 min (60 min inkl. workshop)
Publikantal:

För skolklasser, föreställning + workshop: 40

Målgrupp: 9-12 år
Teatern utgår från region: Södra
Teatern turnerar till region: Södra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: Tre-fas
Byggtid: 60 minuter
Rivtid: 30 minuter
Scenyta: Bredd 4.5 meter, djup 4 meter, takhöjd 4 meter

Pris:

12.000 kr första
9.000 kr andra och tredje samma dag och plats

Reseersättning:

40 kr/milKontaktuppgifter

Namn: Nathalie Drakemyr
E-post: nathalie.drakemyr@gmail.com
Telefon: 070-509 33 92