DOCKORS KRAFT

STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

Först en professionell föreställning med roliga dockor av naturmaterial, därefter trädocksverkstad tillsammans med oss dockmakare/artister.

DOCKORS KRAFT SKAPANDE SKOLA

MÅLGRUPP: ÅK 1-4

Mål: Grundidén i vårt Skapande Skolaprogram DOCKORS KRAFT är att barn genom våra humoristiska föreställningar med dockor av naturmaterial ska få inspiration och lust att själva tillverka dockor och spela med dem.

Kopplingar till läroplan: Slöjd, Svenska, Bild.

OM DOCKORS KRAFT

Först en professionell föreställning med roliga dockor av naturmaterial, sedan visning av materialen som barnen kan använda i sitt dockskapande, som hassel, pil, lin, rotfrukter, och alla verktyg de kan använda.
Därefter trädocksverkstad tillsammans med oss Dockmakare/Artister.

Ni kan vara med om DOCKORS KRAFT här hos oss i vår uniks Teaterverkstad i Hög, eller hos er.
Här får ni uppleva vår Regions enda fasta Dockteaterscen, Ekologiskt inredd och med sin unika atmosfär med dockor från många världar! Kommer vi till er har vi med oss föreställning, alla verktyg och allt material som behövs för programmet.

SÅ HÄR ÄR DET UPPLAGT

Vi startar med en inspirationsföreställning.
Därefter får barnen tillverka egna trädockor tillsammans med oss.
Som avslutning ger vi tips och inspiration om hur ni tillsammans enkelt kan göra korta dramatiseringar med dockorna som barnen skapat, och hur ni kan ordna en liten dockteaterfestival på er skola.

Vi har lång erfarenhet av detta inspirationsprogram som vi kan ge med två olika föreställningar, Dummerjöns för de yngre eller Bellerofon för de äldre. Dummerjöns är en Ekologisk version av HC Andersens saga. Bellerofon är ett lustfyllt Dockdrama bland gudar och väsen på Olympens höjder.

KOPPLING TILL LÄROPLAN OCH SKOLÄMNEN

Läroplanen betonar ju förmågan till eget skapande genom att ”Ge eleverna möjlighet att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.”

Det är just detta som sker i DOCKORS KRAFT i fantasifull och interkulturell form! Genom att eleverna efter mötet med oss gör egna korta dramatiseringar och spelar med sina trädockor får de möjligheter att ”Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”

Och får ”Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap” och i sitt spel ”Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen”.

Dessa Läroplanscitat kopplar DOCKORS KRAFT till ämnena Slöjd, Svenska, Bild.

OM OSS OCH VÅR KOMPETENS

Våra föreställningar präglas av humor, musikalitet och konstnärligt formade dockor. Pjäserna riktar sig till barngrupper i olika åldrar och till familjer.

Vi spelar i hela landet, och en hel del runt i världen, nyligen på Internationella Festivaler i Tjeckien, Indonesien, Ryssland, Lettland, Tyskland, Kina, Slovenien, Vietnam, Polen, Serbien, Turkiet, Rumänien, Tunisien, Grekland, Spanien, Ukraina, Bulgarien.

Där har våra föreställningar prisats för sina dockor, sin originalitet och för sitt nyskapande inom dockteaterkonsten. Vi samproducerar regelbundet föreställningar i olika projekt i Europa.

Här i Hög ger vi året runt egna föreställningar och internationella gästspel i vår Teaterverkstad och i Pegasus Trädgård, Europas enda Ekologiska Teaterträdgård.

Koppling till läroplanen

Läroplanen betonar ju förmågan till eget skapande genom att ”Ge eleverna möjlighet att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.”

Detta sker i DOCKORS KRAFT i fantasifull form! Genom att eleverna efter mötet med oss gör egna korta dramatiseringar och spelar med sina trädockor får de möjligheter att ”Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”

Läroplanscitatet kopplar DOCKORS KRAFT till ämnena Slöjd, Svenska, Bild.


Medverkande på och bakom scen:

Dockspelare

Staffan Björklund

Dockmakare, workshopledare

Enid Björklund + workshopassistent


Fakta:

Föreställningens längd: Föreställning 35 min, Dockworkshop 90 min.
Publikantal:

30 barn.

Målgrupp: 6-10 år
Teatern utgår från region: Södra
Teatern turnerar till region: Södra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
El: 1 st 10A
Scenyta: Bredd 10 meter, djup 10 meter, takhöjd 2.4 meter
Bärhjälp: 1 person

Pris:

I Skåne: 7500 kr.
Övriga landet: 7500 kr + resa och vev övernattning

Reseersättning:

50 kr/mil


Övrig information:

Lokal: Mindre gymnastiksal eller liknande, tex stort klassrum eller hörsal. 4-5 enkla arbetsbord behövs för docktillverkningen.


Kontaktuppgifter

Namn: Staffan Björklund
E-post: staffan@sbteater.se
Telefon: 070 3976585

Extra material

Pdf med bilder