Den avvikande meningen

Teater Mila

Den avvikande meningen söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar publiken genom -ismer och begrepp.

Publiken får följa utvecklingen från franska revolutionen fram till fascismens födelse år 1919 och vidare genom det dramatiska 1900-talet. Föreställningen ger publiken verktyg att identifiera och förstå fascism. Den undersöker om ideologin försvann i och med att Tredje riket föll samman 1945 eller om den finns kvar och påverkar samhället än i dag. Den avvikande meningen söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar publiken genom förvirrande ismer och begrepp.

Koppling till läroplanen

LGR 11, sidan 1

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (…) Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Skapande skola

En aktiv värdering – ett frivilligt val.
Workshop med eleverna hålls i direkt anslutning till föreställningen. Teater Milas vilja är att bearbeta temat och tydliggöra elevernas livsvärld, attityder och värderingar. Genom övningar lyfter vi en mångfald av tankar och ger eleverna möjlighet att ta del av varandras värderingar. Målet är att ge handlingsberedskap och att verka för demokrati.


Medverkande på och bakom scen:

Manus

Jens Peter Karlsson

Regi

Robert Markström

Skådespelare

Malin Falk, Angelica Alkberg


Fakta:

Föreställningens längd: 45 min
Publikantal:

Skolföreställning 30 st, offentlig föreställning 60 st.

Målgrupp: 13 år och uppåt
Krav på mörkläggning: Nej
El: Nej
Byggtid: 60 minuter
Rivtid: 30 minuter
Scenyta: Bredd 4 meter, djup 4 meter, takhöjd 2.4 meter
Bärhjälp: Nej

Pris:

Gage: 1:a fst 9500 kr, 2:a fst samma dag&lokal 5000 kr
Tillkommer logi, traktamente och resa.



Kontaktuppgifter

Namn: Robert Markström
E-post: robert@teatermila.se
Telefon: 0702506906