Äventyret

Lilla Vilda Teatern

Äventyret är en rolig och livfull musikteaterföreställning. Den handlar om att det kan vara givande att se varandra och livet omkring oss med öppna sinnen.

Matilda och Magnus tycker allt låter gräsligt, luktar apa, smakar pyton, ser stökigt ut, känns vasst och vill resa bort från allt. Då börjar de fundera på att vi har våra olika sinnen och plötsligt öppnar sig världen. Ett litet äventyr tar fart, några roliga figurer kommer på besök och tillsammans upptäcker de små vanliga saker på ett nytt sätt. Dagen tar en överraskande vändning…

Koppling till läroplanen

Ur skolans styrdokument, Lgr 11:
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” (Lgr 11 s 9)

Skapande skola-projektet ”Våra sinnen” kan kopplas till skolans ämne, Svenska:
”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. ”
(Lgr 11 s 222)

Skapande skola-projektet ”Våra sinnen” kan kopplas till skolans ämne, Biologi: Undervisningen i de naturorienterande ämnena i årskurs 1–3 ska bl. a behandla följande centrala innehåll:
”Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.”
(Lgr 11 s 165)

Skapande skola

VÅRA SINNEN

Målgrupp:
Åk 1

Syfte:
Syftet är att genom teater, musik och drama utforska våra sinnen och hur det kan vara att möta omvärlden och varandra med öppna sinnen.

Upplägg:
1. Eleverna får se musikteaterföreställningen ”Äventyret”.
2. Lilla Vilda Teatern leder en dramaworkshop där eleverna får reflektera och undersöka våra sinnen genom olika dramaövningar.

Detta Skapande skola-projekt brukar genomföras ute på skolor men kan även utföras i en digital version om behovet skulle uppstå.


Medverkande på och bakom scen:

Skådespelare, musiker

Matilda Ericsson, Magnus Ericsson


Fakta:

Föreställningens längd: Föreställningen ca 30 min/ Workshop ca 40 min
Publikantal:

Föreställning: ca 60 personer
Workshop: ca 20 personer

Målgrupp: ca 3-7 år
Teatern utgår från region: Södra
Teatern turnerar till region: Södra, Turnerar Södra
El: 220 V
Bärhjälp: Krävs ej

Pris:

Föreställning: 6 500 kr, ink moms
Workshop: 1 260 kr, ex moms

Reseersättning:

34 kr/mil, från Malmö


Övrig information:

Lilla Vilda Teatern är en turnerande musikteater som till största delen spelar för barn och unga.
Teatern besöker bibliotek, förskolor, skolor, kulturhus, teatrar, festivaler, kyrkor, parker mm och spelar ca 150 föreställningar per år.
Lilla Vilda Teaterns drivkraft är ett engagemang för små och stora människor, teater och musik.


Kontaktuppgifter

Namn: Matilda Ericsson
E-post: hej@lillavildateatern.se
Telefon: 070-6427407