Att tveka

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka är berättelsen om sorg, förtvivlan och om det mänskliga mötets potential i ett allmäntillstånd där psykiatrins uppgift är att symptombehandla på gränsen till sitt egna nervsammanbrott.

Det börjar med en man alldeles vid räcket på en bro.

”en kväll om vikten av att se varandra, om att kunna ge och ta emot, även när det gäller våra innersta tankar och känslor”
(Lis Hellström Svenningsson, Göteborgs-Posten)

Göteborgs Dramatiska Teater sätter nu upp den nyskrivna pjäsen Att tveka av dramatikern Johanna Svalbacke (Shirins Vargar, Luciakandidaterna), i regi av Erik Åkerlind.

Christer har ställt sig på en bro för att hoppa. Men ödet vill annat då Adam och Malin fångar upp honom innan han hinner ta steget över kanten. Att tveka är berättelsen om sorg, förtvivlan och om det mänskliga mötets potential i ett allmäntillstånd där psykiatrins uppgift är att symptombehandla på gränsen till sitt egna nervsammanbrott.

Jag har mött en främmande, som teg.
Om jag räckt ut min hand,
jag snuddat vid hans själ,
när vi gick om varann med skygga steg.
Karin Boye, Kvällstilla

Koppling till läroplanen

Lgy 11 (gymnasium):

2.2 Normer och värden
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränk­barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål
Skolans mål är att varje elev

– kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rät­tigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
– respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,
tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskrimine­ring och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa männi­skor.

Skapande skola

Temat (psykisk ohälsa, civilkurage) lämpar sig utmärkt för diskussioner och uppföljning i samband med Skapande Skola.


Medverkande på och bakom scen:

Manus

Johanna Svalbacke

Regi

Erik Åkerlind

Skådespelare

Hanna Ullerstam, Mia Eriksson, Leif Edlund, Guled Abdullahi Ali

Scenografi och kostym

Fianna Robijn

Ljus

Wille Sjöberg

Ljud och komposition

Ludvig Sjöstrand, Liis Ring

Pressbilder

Peter Nylund

Producent

Robin Pohlstrand Björkman

Affisch

Henrik Bengtsson


Fakta:

Föreställningens längd: 95 minuter
Publikantal:

100

Målgrupp: 15 år och uppåt
Teatern utgår från region: Västra
Teatern turnerar till region: Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra, Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: Trefas 16 A (eller obelastad krets)
Byggtid: 120 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 6 meter, djup 6 meter, takhöjd 3.5 meter
Bärhjälp: 1

Pris:

15 000

Reseersättning:

40 kr / mil


Övrig information:

Traktamente 5 pers


Kontaktuppgifter

Namn: Robin Pohlstrand Björkman
E-post: info@goteborgsdramatiska.se
Telefon: 0707307123