Att göra en 7-minutare

I Teatercentrums utbudskatalog Aktuellt Utbud kan alla medlemmar presentera aktuella föreställningar med en film för inköpare i hela landet. Filmen bör vara runt 7 minuter lång och filmad från publikens perspektiv. Tänk på att bra ljud är viktigt!

Varför vill Teatercentrum ha en film?

Det finns många olika utbudskataloger i landet, så för att locka arrangörer till just Aktuellt Utbud, behövs något som de andra katalogerna inte har. Med filmat material har Aktuellt utbud länge varit en unik utbudskatalog och blivit en föregångare för andra. För Teatercentrum är Aktuellt utbud ett viktigt redskap för att synliggöra det breda utbud våra medlemmar erbjuder. Vi använder materialet för att marknadsföra er nationellt och regionalt, i samband med Stjärnkalaset, i sociala medier, på andras utbudsdagar m.m. De allra flesta arrangörer har intygat att det är värdefullt att kunna återvända till filmat material efter att ha sett föreställningen på t.ex. Stjärnkalaset.

Varför 7 minuter?

När Digital Utbudsdag startade i Skåne läste vi undersökningar som talade om attention-span, hur långt vårt fokus räcker och hur länge vi orkar se något på skärm innan vi tröttnar och behöver en  förändring. Arrangörerna har inte uttryckt någon kritik mot 7-minutersformatet, tvärtom visat uppskattning, men framhåller vikten av bra ljud och tydlig bild. Vår utgångspunkt är att användarna av Aktuellt utbud är personer som har stor vana vid att se och bedöma föreställningar och som har hade kunskap nog att se förbi de begränsningar som presentationerna på en liten skärm medför.

Varför från publikens perspektiv?

Aktuellt utbud vänder sig till arrangörer och inköpare av scenkonst. När ni filmar från publikplats ger ni tittaren en bra en inblick i hur föreställningen kan komma att upplevas från publikens perspektiv. För arrangörer och inköpare är det viktigt att kunna göra sig en uppfattning om hur föreställningen faktiskt ser ut, till skillnad från t.ex. en trailer, som snarare förmedlar en stämning och ett uttryck.

Måste det vara publik på plats?

Nej, ofta är det lättare att filma i bra vinklar och få bra ljud utan publik på till exempel ett genomdrag. Det som dock kan gå förlorat är möjligheten att förstå hur föreställningen upplevs med publik på plats. Det är en avvägning som ni kan göra själva.

Kan vi ha flera klipp i filmen?

Ja, men tänk på att behålla publikperspektivet även vid flera klipp.

Måste filmen vara rakt framifrån?

Nej. Har ni ett annat scenrum eller uttryck som inte lämpar sig för den typen av avfilmning kan ni välja andra publikperspektiv.

Kan filmen innehålla något som inte är med i föreställningen?

Ni kan lägga till en trailer som extramaterial på Aktuellt utbud, men för den huvudsakliga 7-minutaren så önskar vi att den endast innehåller det som publiken kommer att kunna se i föreställningen.

Låna en kamera från Teatercentrum!

Teatercentrum har högkvalitativa kameror, stativ och mikrofoner som ni kan låna från kansliet i östra och södra, eller genom kostnadsfritt medlemskap i Mediaverkstan i västra. Norra kansliet kan vid behov tillhandahålla subventionerad hyra av utrustning. Kontakta ert regionala kansli för mer information.

Gör era sjuminutersfilmer, öppna ett Vimeo-, eller Youtube-konto. Sedan är det bara att tillhandahålla länken till videon när ni lägger in all övrig information om er föreställning på vår hemsida. Har ni redan gjort det går det bra att maila länken till er regionala verksamhetsledare som då uppdaterar den föreställningen.