Artikel om Skåne

”Det är väldigt tråkigt att bevittna den nedskärning av kulturbudgeten som just nu pågår i Region Skåne.

Mindre pengar innebär alltid att invånarna erbjuds mindre kultur, och särskilt drabbas de fria utövarna som redan arbetar utan marginaler. Nationellt har Skåne ofta lyfts fram som det goda exemplet i landet där, kultur är prioriterat. Det har också visat sig i scenkonsten där mycket nyskapande och intressant kommer just från Skåne. En blir påmind om hur snabbt en samhällsförändring kan ske på grund av snabba politiska beslut.”

/ Lovisa Pihl, ordförande Teatercentrum