Ammi Darwish

Teater JaLaDa

Ammi Darwish är en samling berättelser från olika platser och tidsperioder med ny arrangerade barnsånger som inspireras av sufisk musik för alla från 6 år.

I föreställningen Ammi Darwish, får du följa en klok, vis, dansande och sjungande Darwish på äventyr. Människorna ber honom i tid av svårigheter att han ska befria dem från laster och bekymmer, oavsett hur tunga de är. Med sina helande händer och sitt rena hjärta, kan han lämna ett leende i de olyckligaste själarna. Med sin fantastiska röst berättar han spännande historier om:klimatet, prinsar, apor, andar, virus och människans relation till naturen.
Ammi Darwish en samling berättelser från olika platser och tidsperioder med ny arrangerade barnsånger som inspireras av sufisk musik. Du som är 6 år och uppåt får följa med på sällsynta historier på svenska och arabiska från världens alla hörn.

Koppling till läroplanen

Skolverket skriver: ”Det är viktigt att de vuxna i barnens omgivning, på olika sätt, uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barnet att använda både svenska och sitt eller sina modersmål.” (s.4) Vidare: ”för att två- eller flerspråkiga barn ska känna sig trygga i att utmana den enspråkiga normen behövs fler kontaktytor där barn känner sig manade till att använda sig av andra språk än svenska”. (s.47) (”Flera språk i förskolan – teori och praktik”, Skolverket 2013)

Skapande skola

I dagens grundskola talas ca hundrafemtio språk förutom svenska. Att blanda språk är en naturlig del av många barns vardag. Fortfarande finns dock svårigheter och missförstånd kopplade till flerspråkighet som kan försvåra barns möjligheter att använda alla sina språk. Hinder som diskriminering utifrån språk och bakgrund förekommer och vissa språk värderas lågt både av dess modersmålstalare och av samhället. Dessa tendenser vill vi motverka med Skapande skola-samarbetet.


Medverkande på och bakom scen:

Med och av

Alaa Rashid


Fakta:

Föreställningens längd: 45 min
Publikantal:

Publikantal: Max 50 elever inkl. vuxna (Anpassas löpande enligt restriktioner pga covid-19)

Målgrupp: 6-10 ÅR
Krav på mörkläggning: Nej
El: vanligt utagg
Bärhjälp: Nej

Pris:

Pris: Föreställning 8000 kr (exkl. moms) + resa, ev. boende och traktamente.
Workshop à 60 minuter, (max 25 deltagare) 2 500 kr (exkl.moms). Mängdrabatt vid köp av flera föreställningar!Kontaktuppgifter

Namn: Alaa Rashid
E-post: alaa@jalada.se
Telefon: 07