Alma och papegojmysteriet

Awake Projects

Alma brukar kalla sig själv för Alma med två A.
A som i autism och A som i ADHD. Det är två saker som gör Alma speciell.
Speciellt bra på vissa saker. Som att lyssna. Och på att vara detektiv.

Alma är också djurens väktare som mormor säger och när den operasjungande papegojan Jack försvinner är det bra att Alma finns där. Under jakten på papegojan håller det dock på att gå riktigt illa. Kanske kan Alma nu få användning för sina specialiteter som gör henne till en superhjälte?

Målet med föreställningen är att uppmärksamma och få förståelse för hur det känns att leva med en funktionsvariation på ett lustfyllt och interaktivt sätt. Vi vill ge självkänsla till barn med diagnoser och få deras vänner att förstå vilka ”superkrafter” detta för med sig.

Föreställningen blandar olika konstformer på ett nyskapande sätt; musik, teater och dockspel.

En interaktiv föreställning där vi lägger vårt fokus på barn med funktionsvariationer. Kristina Collén, socionom, har av Örebro universitet fått i uppdrag att göra ett utbildningsprogram för att uppmärksamma flickor med autism och ADHD och förebygga så att de ska få en bra skolgång. I samband med detta har hon skrivit boken Alma och Papegojmysteriet som Awake Projects iscensatt.

Till föreställningen medföljer ett handledningsmaterial för arbete med eleverna och en utbildningsmodell för pedagogerna.
Almamodellen är ett skräddarsytt utbildnings- och seminarieprogram som riktar sig till en hel verksamhet, skapad genom Social Impact Lab, SoIL, på Örebro universitet. Almamodellen tar sin utgångspunkt i böckerna om detektiv Alma, och innefattar teaterföreställning, föreläsningar och seminarier. Personal tillägnas ett inifrånperspektiv och ett barnperspektiv för att få redskap till utveckling vad gäller pedagogiskt arbetssätt, miljö och bemötande. Syftet med Almamodellen är att ge kunskap och strategier för att möta flickornas behov. Även barnen/eleverna inkluderas i modellen genom teaterföreställningen och ett läsprojekt för att fördjupa barnens kunskaper och förståelse för sina kamrater. Almamodellen är utvärderad i en uppsats i specialpedagogik2. Där framkommer att ”Almamodellen erbjuder en helhetslösning då den verkligen leder till en hållbar skolutveckling för en hel personalgrupp som verkar gynnsamt för flickor med autism och ADHD”.

Koppling till läroplanen

Läroplanen säger att skolans mål är att varje elev ska få möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla med deras bästa för ögonen. Att kunna ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor. Då föreställningen baseras på böckerna om Alma fungerar det väl i svenskan runt högläsning och självständigt läsande att stanna upp och resonera med barnen runt situationer som Alma råkar ut för. Då forskningen visar att flickor med NPF -syndrom ofta upptäcks och får sin diagnos senare i livet än pojkar lider de ofta av psykisk ohälsa och får svårt att klara av skolmiljön. Med hjälp av Alma och Alma – modellen som innehåller föreläsningar, workshops och teaterföreställning får dessa barn uppmärksammas och pedagoger och klasskamrater får hjälp med strategier och synliggörande av styrkorna runt dessa barn.


Medverkande på och bakom scen:

Skapad av Awake Projects efter en banbok av Kristina Collén

Hanna Björck och Maria Sendow


Fakta:

Föreställningens längd: 4010 min
Publikantal:

Max 80 personer

Målgrupp: f-klass till åk 3 samt Särskola
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: Vanlig 10A
Bärhjälp: Ja tack, gärna 2 personer som hjälper till att bära in och ut.

Pris:

10 000 kr (inkl moms) för 1:a föreställningen, 8 000 kr (inkl moms) för 2:a föreställningen samma dag och plats.

Reseersättning:

80 kr/milKontaktuppgifter

Namn: Hanna Björck
E-post: hanna@awakeprojects.com
Telefon: 0736176647

Extra material