1917 – När klockorna stannade

Teater Albatross

Tiden runt ryska revolutionen var, trots världskrig och bitter kamp om den nya värld som skulle växa fram, en tid av otroliga frihetsvisioner. Speciellt spred sig från Ryssland, både före och efter 1917 frihetsdrömmar som starkt påverkade omvärlden. Konsten, som teatern, dansen, poesin, måleriet, filmen – inget var sig likt efter den ryska inspirationen som drabbade världen. Arkitekturen, kvinnans rätt, religionen och sexualitetens frihet, allt blixtrade till under några år runt 1920…

Åratal av resor till Ryssland och Belarus med intervjuer av Gulagfångar, samarbeten med ryska teatrar, turnéer med de föreställningar vi har på vår repertoar, etc, har varit delar av förberedelserna till denna föreställning. Resor till Belarus gav starka intryck. Speciellt Vitebsk, där Malevitj och Chagall kring 1920 skulle förverkliga en utopisk konstskola, har inspirerat oss. Vi har fått mycket hjälp av Memorial, liksom av Gulagmuseet och Judiska Museet, alla i Moskva. Samtida revolutionärer som lever i Ryssland, och sådana som har tvingats att fly, har vi sökt upp och talat med.

Föreställningen, som bygger på ett starkt fysiskt utspel, har fått ett fantastiskt mottagande!
Recensenterna skriver bland annat:
”Berörande om kamp för frihet”
”Ett konstverk förklätt till teaterföreställning. Stor konst.”
”Väl bearbetade texter samt en otroligt effektfull scenbild förstärker den ensamme berättaren i sin vilja att nå fram till en publik – som direkt tar mot gåvan.”
Efter premiär i Ryssland i april -18 med stående ovationer har ”1917” spelats över 50 gånger. Succé i Stockholm, på Tokalynga Teaterakademi, i Göteborg och i Malmö. Stående ovationer i Minsk, Vitryssland. Scenografin, inspirerad av t ex Chagall, har prisats överallt!

Efter föreställningen visar Teater Albatross gärna en film från turnéer runt i världen i samband med eftersamtal.

Koppling till läroplanen

Utdrag från gymnasiskolans läroplan i ämnet historia:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

– Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
– Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Utdrag från gymnasieskolans läroplan i ämnena Konst och kultur och kultur och idéhistoria:
– Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.
– Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.
– Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.


Medverkande på och bakom scen:

Skådespelare

Robert Jakobsson

Scenografi

Åsa Lieberath

Regi

Peter Jägbring och Teater Albatross


Fakta:

Föreställningens längd: 70 min
Publikantal:

120

Målgrupp: Gymnasiet och vuxna
Teatern utgår från region: Västra
Teatern turnerar till region: Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra, Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 1 x 16 A + 1 x 10 A
Byggtid: 300 minuter
Rivtid: 120 minuter
Scenyta: Bredd 6 meter, djup 8 meter, takhöjd 3.7 meter

Pris:

13 000kr

Reseersättning:

jaKontaktuppgifter

Namn: Robert Jakobsson
E-post: teateralbatross@telia.com
Telefon: 0703169530

Extra material

Trailer