TRETE

Västra Götalandsregionens största barnteaterfestival

TRETE startade 1995 under namnet Teaterfestival för unga. Syftet var att möta ung publik och arrangörer av barn- och ungdomsteater i Göteborg med omnejd. Med åren växte festivalen i omfång, både vad gäller antalet föreställningar och vad gäller geografisk täckning. Teatercentrum västra har arrangerat festivalen ibland tillsammans med andra arrangörer och sedan 2002 i stark samverkan med N3 Kulturbyrå/Trollhättans Stad.

TRETE visar hela föreställningar för barn och unga, och med barn och unga i publiken. Festivalen brukar också innehålla seminarier och chanser att mingla och träffa kolleger. Vid sidan av barnen är regionens arrangörer en viktig målgrupp.

TRETE 2019 – i utveckling

Sedan starten för över 20 år sedan har det kulturella landskapet förändrats enormt. Västra Götalandsregionen har bildats, Kultur i Väst har etablerats, ansvaret för barnteaterns förutsättningar har skiftat och stora genreöverskridande utbudsdagar har skapats. Därmed har även behovet av TRETE förändrats och så bör även syftet och målsättningen med festivalen göra.

Teatercentrum och N3 Kulturbyrå, har under de senaste åren önskat utveckla TRETE; eventuellt med fler samarbetsparter, kanske införa en del som riktar sig till allmänheten. Men det har funnits tid till den reflektion och utvärdering (och bidragssökande) som krävs för ett så omfattande förändringsarbete. Därför måste TRETE ta ett sabbatsår för att vi skall kunna utvärdera och lägga riktlinjer för den nya festivalen. Den interna och externa utvärdering som istället för själva festivalen äger rum under 2019 kommer ske i samråd med såväl Teatercentrums medlemsteatrar som publiken (skolor och arrangörer). 

Så det blir inget TRETE 2019, men vi hoppas att detta utvecklingsarbete kommer mynna ut i en ännu bättre festival 2020!

Nästa festival

Nästa TRETE äger rum hösten 2020

Namnet

TRETE betyder TRE stycken T. Alltså bokstaven T tre gånger. Som i “Teatercentrums och Trollhättans Teaterdagar”.

Hur många?

2018: 1000 barn, 28 föreställningar, 1 seminarium