Prins Hatt -ett interaktivt sagospel

Strandteatern

Prins Hatt under jorden är en fartfylld föreställning
med akrobatik, masker och fäktning!
En saga om vänskap och modet att möta det okända.

Prinsessans högsta önskan är att finna de tre Sjungande löven. Hon ger sig av hemifrån för att söka efter dem och hittar löven hos den mystiska Prins Hatt under jorden. Han är förtrollad av en elak häxa och prinsessan måste lova att aldrig se på honom i ljuset. De blir bästa vänner, trots att de bara får träffas när det är natt. Men en dag bryter prinsessan sitt löfte och hennes vän rövas bort. Nu måste hon rädda honom ur häxans hemska klor!

Folksagor är en del av vårt kulturarv och ett lustfyllt sätt att möta teman som berör hur det är att vara människa. Strandteatern har utformat en interaktiv form för scenkonst där teatermaskerna på fonden plötsligt får liv och formas till sagofigurer i samspel med publiken. Karaktärer i mask upphöjer berättelsen från det individuella till det allmänmänskliga genom att representera olika roller vi alla känner igen oss i. De kan personifiera känslor och sätta ett ansikte till såväl girighet och ondska som ödmjukhet och mod. Fantasin får vingar med hjälp av berättande, improvisationer och levande musik. Varje föreställning blir unik när vi tillsammans kastar oss in i sagans värld för att besegra mörkrets krafter. 

Vi månar om att berätta publikens version av sagan genom att bjuda in dem från äventyrets början till slut. 
Här sker inget bakom kulisserna. Publiken är delaktig i allt från att ge karaktärerna mask och kostym till att påverka handlingen.

Vi är en teater med fokus sagor som scenkonst. I den här föreställningen har vi fördjupat oss ytterligare i hur vi kan förmedla sagorna på ett sätt där publiken är lika aktiv som i det muntliga berättandet,  där de använder sin fantasi och sina inre bilder. 

Vi har tagit fram föreställningen tillsammans med barnpsykolog Lene Brok och sagoforskare Maria Ehrenberg som har delat med sig av sin kunskap och sin forskning. Vi har även labbat med en commedia dell’arte grupp från USA Cahoot och en teatergrupp från Danmark, Teater Viva.

”Det är viktigare än någonsin att barn presenteras för symbolspråket och för sagorna, inte bara för att de representerar vårt kulturarv, utan för att det förmedlar livsmod och näring till själen.” -Lene Brok

Föreställningen är producerad med stöd av Region Halland, Laholms kommun och Studiefrämjandet Halland

Koppling till läroplanen

Även i läroplanen finns sagor, myter och dramatik med som viktiga ingredienser för barns utveckling. Den lyfter berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter från olika tider. Sagorna kan här lyfta det allmänmänskliga, de har funnits i alla tider och återberättats både muntligt och skriftligt. Läroplanen nämner också vikten att kunna samtala, lyssna och återberätta samt hur associationer, tankar, känslor och bilder uppkommer när man lyssnar på musik. Dessa inre bilder och upplevelser vill vi inspirera till i vår föreställning.

SVENSKA
TALA LYSSNA SAMTALA -Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER -Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

MUSIK -Musikens sammanhang och funktioner Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.


Medverkande på och bakom scen:

Regi, Manus, Produktion

Kollektiv skapelse under ledning av Kristina Sahlberg

Skådespelare

Linnéa Ytterlid

Skådespelare

Kristina Sahlberg

Musiker

Ariel Striim

Kostym

Ida Cronqvist

Mask

Kristina Sahlberg, Linnea Ytterlid

Tekniker

Ariel Striim


Fakta:

Föreställningens längd: 40 min
Publikantal:

80

Målgrupp: 6-9 år
Teatern utgår från region: Västra
Teatern turnerar till region: Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra, Västra
El: 220/ 16 ampere
Byggtid: 1 minuter
Rivtid: 1 minuter
Scenyta: Bredd 7 meter, djup 5 meter, takhöjd meter
Bärhjälp: ingen

Pris:

1:a föreställningen 12 ́000 kr
2:a föreställningen 7 ́500 kr (när den spelas i samband med den första)
Reseersättning: 18,5 kr/mil
Utanför Halland tillkommer boende/traktamente


Reseersättning:

Reseersättning: 18,5 kr/mil


Övrig information:

Bild och film material från den aktuella föreställningen publiceras på hemsidan i juni.
Föreställningen har premiär augusti 2021 och kan bokas från och med den 9 augusti. . En perfekt utomhusföreställning. Vi har allt PA som behövs med oss.


Kontaktuppgifter

Namn: Kristina Sahlberg
E-post: kristina@strandteatern.se
Telefon: 0738967578