Jag är här

Teaterambulansen

Tänk om du föddes ur ett frö på en annan planet och kunde bli den du ville? En föreställning om att pröva sig fram och att våga vara som en vill.
Genom dockspel, musik och projektioner utforskar Teaterambulansen kön och identitet.
För alla från 6 år.

Publiken får se en teaterföreställning med dockor, musik och videoprojektioner. Efter föreställningen har vi en workshop där vi tillsammans med eleverna fortsätter att undersöka begreppet kön genom att eleverna får skapa bilder. Till föreställningen finns en lärarhandledning som är till stöd för skolorna där de kan fortsätta samtalet kring temat könsidentitet och trans. Jag är här består av en föreställning på ca 30 min som kan spelas på skolor/förskolor för
max 30 personer, en workshop på 30 min i anslutning till föreställningen samt en lärarhandledning.
Vi utgår från barns egna tankar och erfarenheter kring kön. Tillsammans reflekterar vi hur kön och identitet konstrueras och definierar oss.
Berättelser har makt. Vilka berättelser som får plats betyder något. Vårt samhälle är byggt kring två kön. Mitt i vårt samhälle finns det berättelser bortom kvinna och man. I en enkät från folkhälsomyndigheten svarar var tredje transperson att dom det senaste året allvarligt övervägt att ta sina liv. Varannan svarar att dom det senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande behandling. I samma värld finns också berättelser om att för första gången höra en klasskompis använda rätt pronomen i klassrummet.

Skapande skola

I”Jag är här” får barn möta berättelser som vidgar deras förståelse kring kön. Hur vi konstruerar dem utifrån normer. Genom samtal
och öppna frågor får eleverna reflektera över sina egna värderingar och tankar kring temat.
Insatsen består av ett tillfälle a 1h. Under insatsen får eleverna ta del av olika konstnärliga uttryckssätt. Eleverna får se en teaterföreställning med dockor, musik och videoprojektioner. Efter föreställningen har vi en workshop där vi tillsammans med eleverna fortsätter att undersöka begreppet kön genom att eleverna får skapa bilder. Till föreställningen finns en lärarhandledning som är till stöd för skolorna där de kan fortsätta samtalet kring temat könsidentitet och trans. Insatsen består av en föreställning på ca 30 min som kan spelas på skolor/förskolor för max 30 personer, en workshop på 30 min i anslutning till föreställningen samt en lärarhandledning. Vi utgår från barns egna tankar och erfarenheter kring kön. Tillsammans reflekterar vi hur kön och identitet konstrueras och definierar
oss.
Berättelser har makt. Vilka berättelser som får plats betyder något. Vårt samhälle är byggt kring två kön. Mitt i vårt samhälle finns det berättelser bortom kvinna och man. I en enkät från folkhälsomyndigheten svarar var tredje transperson att dom det senaste året allvarligt övervägt att ta sina liv. Varannan svarar att dom det senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande behandling. I samma värld finns också berättelser om att för första gången höra en klasskompis använda rätt pronomen i klassrummet


Medverkande på och bakom scen:

Manus, regi och dockspel:

Irene Duckert

Musik

Jens Friis Hansen

Video och ljusdesign

:Theodor Ryan

Animation

Elinor Hagman

Scenografi

Teaterambulansen


Fakta:

Föreställningens längd: 30+30
Publikantal:

30/en klass.

Målgrupp: 7-10
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 10 a
Byggtid: 180 minuter
Rivtid: 60 minuter
Scenyta: Bredd 7 meter, djup 5 meter, takhöjd 3.50 meter

Pris:

14000

Reseersättning:

Reseersättning ingår. Tillkommer boende och traktamente.Kontaktuppgifter

Namn: Irene Duckert
E-post: info@teaterambulansen.se
Telefon: 0737659565

Extra material