Videolänken hittades inte. Är länken korrekt formaterad?https://vimeo.com/420304209

Irena – ingen ängel

Teater Unga Roma

En poetisk thriller.

En verklighetsbaserad historia om den listiga Irena Sendler som smugglade ut judiska barn ur Warszawas getto. En poetisk
thriller om en som vågar gå mot strömmen när tiden är ur led.
Historien berättas med lekfull fantasi, värdigt allvar och listig komik. Om medmänsklighet, handlingskraft och mod.

Föreställningen är en lekfullt poetisk thriller om en ung kvinna som agerar för det rätta när världen är ur led. Med sorg och dråplig komik, allvar och lek, musik och fantasi, berättar Irena – ingen ängel om medmänsklighet, handlingskraft och mod. Om att världen går att förändra.
Irena Sendler nominerades till Nobels fredspris 2007. Hon dog 2008 vid 98 års ålder.

Koppling till läroplanen

Skolans värdegrund och uppdrag
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde,
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
Individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Syftestext Historia
Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Undervisningen i historia ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Syftestext Religion
Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.
• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
(Grundläggande värden Lgr11)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
(Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Lgr11)


Medverkande på och bakom scen:

Manus

Lotta Grut

Skådespelare

Mikaela Hagelberg, Tobias Aspelin

Regi

Daniel Goldmann

Scenografi och kostym

Suzane Crépault

Kompositör

Carin Blom

Producent

Anna Holmlin Nilsson

Teknik och ljus

Robert Wahlström


Fakta:

Föreställningens längd: 55
Publikantal:

90
Spelplatsens yta är inkl publikplatser. Vi spelar på golvet med publik på båda sidor. Vi har med bänkar men behöver låna 30 stolar så att det blir 90 platser totalt.

Målgrupp: 8-13 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 1 x 32A
Byggtid: 2.5 minuter
Rivtid: 2 minuter
Scenyta: Bredd 8 meter, djup 10 meter, takhöjd 3 meter
Bärhjälp: 2

Pris:

11 000kr, 9 000kr andra föreställningen samma dag samma plats.

Reseersättning:

Tillkommer


Övrig information:

Boende och traktamente tillkommer.
En lärarhandledning med förslag på hur man kan arbeta vidare med frågorna i klassrummet finns att ladda ner på www.ungaroma.com
Spelplatsens yta är inkl publikplatser. Vi spelar på golvet med publik på båda sidor. Vi har med bänkar men behöver låna 30 stolar så att det blir 90 platser totalt.


Kontaktuppgifter

Namn: Anna Holmlin Nilsson
E-post: anna@ungaroma.com
Telefon: 0707526445

Extra material

Irena – ingen ängel, en poetisk thriller. En trailer