Fångad i ett nätverk

Unga Roma teater

Det handlar om Moa, som lagt ut ”gulliga” bilder på sig själv på nätet, vilket leder till att hon trasslas in så pass att den virtuella världen till slut blir mer hotfull och verklig än den reella verkligheten. Och om Benjamin som mest lägger ut bilder för skojs skull.

Unga Roma spelar pjäsen “Fångad i ett nätverk” i ett klassrum. Pjäsen handlar om Moa och Benjamin som lägger ut bilder på sig själva på nätet. Både påklätt och avklätt. För de flesta unga är detta inget problem, det är ett vanligt sätt att skapa relationer och ha kul, men för några blir det tuffa konsekvenser som strider mot lag, rätt och moral. Det är en komplex verklighet och vi vill inte moralisera utan lutar oss mot kunskap. Därför är vår pjäs sprungen ur aktuell forskning kring barn och unga på nätet. Våra konstnärligt gestaltade berättelser är också sanna cases. De är hämtade ur journalisten Caroline Engvalls reportagebok “Virtuell våldtäkt”. Pjäsen innehåller såväl positiva erfarenheter av sex och posering på nätet liksom fall som gått överstyr och hamnat hos domstolen. Efter föreställningen (40 minuter) följer en workshop där skådepelarna och eleverna tillsammans reflekterar och ”leker” kring teman som pjäsens berättelser väckt. Målet är att deltagarna genom någon vald estetisk uttrycksform, själva får ge gestalt åt en eller flera tankar, känslor eller erfarenheter. Föreställning 40 min. Paus 10 min. Worshop 40 min. 2 skådepelare.

Koppling till läroplanen

När eleverna går hem efter en dag med Unga Roma har de fått delta i ett professionellt scenkonstverk i sitt eget klassrum. Eleverna får därefter möta de två unga skådespelarna i en workskop där tankar, känslor och teman som föreställningen väckt, reflekteras kring och gestaltas av dem själva genom drama, text eller bild. Workshopens olika pedagogiska moment kommer utvecklas i samråd med klasser på Atheneskolan där vi provspelar pjäsen i december. Syftet med vår Skapande Skola-insats är att elevera ska få med sig kunskap och inlevelse kring ett förekommande och skambelagt fenomen som existerar i barnens vardag. Genom konsten och den skapande reflektionen vill vi att eleverna lämnar dagen med en scenkonstupplevelse, några verktyg och gott hopp om att det är möjligt att dela det svåra och tabubelagda. Liksom var och hur det går att få hjälp. Utifrån de centrala målen i samhällskunskap i Lgr11 behandlar vår insats , bland annat, ” olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser.” Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation, samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.”. “Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med gränsen demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.” Rättssystemet i Sverige” “Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, tex av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.”


Medverkande på och bakom scen:

Karin Kickan Holmberg

Jakob Bladh/Filip Johansson & Emanuelle Davin


Fakta:

Föreställningens längd: 40 min föreställning + 40 min samtal
Publikantal:

max 60

Målgrupp: Årskurs 7-9/gymnasiet/unga vuxna/vuxna
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Stjärnkalaset Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 2 x 10A
Byggtid: 60 minuter
Rivtid: 30 minuter
Scenyta: Bredd 4 meter, djup 4 meter, takhöjd 2.5 meter
Bärhjälp: Behövs inte, däremot hjälp med projektor. Projektor och duk/whiteboard för visning av powerpoint behövs.

Pris:

8 000/per föreställning exkl. resor, boende och traktamente


Övrig information:

Klassrum föreställning. Projektor och duk/whiteboard för visning av powerpoint behövs.


Kontaktuppgifter

Namn: Anna Holmlin Nilsson
E-post: anna@ungaroma.com
Telefon: 070 7526445

Extra material