Artikel om Skåne

”Det är väldigt tråkigt att bevittna den nedskärning av kulturbudgeten som just nu pågår i Region Skåne. Mindre pengar innebär alltid att invånarna erbjuds mindre kultur, och särskilt drabbas de fria utövarna som redan arbetar utan marginaler. Nationellt har Skåne ofta lyfts fram som det goda exemplet i landet där, kultur är prioriterat. Det har …

Artikel om Skåne Läs mer »