pasted image 0
pasted image 0

 

Skådespelare Stefan Andersson (till vänster) från Ögonblicksteatern ger en workshop som rör sig fritt mellan performance, text och det visuella den 15-18 augusti 2017 i Östersund. Foto: Ögonblicksteatern

Arrangemanget ”Workshops och mötesplats 15-18 augusti 2017 i Östersund” är inställt på grund av för få anmälningar sista anmälningsdag.

Vi tackar för visat intresse och ber om att få återkomma inom en månad med mer information om hur projekt GUPPY ska tas om hand under återstoden av hösten. GUPPY är ett tvåårigt projekt 2016-2017 som syftar till ökade nätverk och kompetenshöjande insatser för fria professionella utövare inom scenkonst i norra Sverige.

Kontakt Christina Degerström, verksamhetsledare Teatercentrum Norra +46 70 282 65 60
Arrangörer 
Teatercentrum Norra & Danscentrum Norr i samarbete med Teateralliansen
Med stöd av 
Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland & Region Jämtland Härjedalen

Grafikhuset