11598926-oTKx5
11598926-oTKx5

Anmälan är öppen!
Välj bland 6 workshops och gå en kvällskurs i clownteknik för Claes Åström, Dotterbolaget

Medlemmar och anslutna individer i Teatercentrum Norra regionen och Danscentrum Norr ges möjlighet att resa till Luleå för att delta i kompetensutvecklande insatser.

Tre dagar fyllda av kompetensutvecklande aktiviteter arrangeras i Luleå med stöd av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt Dans- och Teaterallianserna. Satsningen arrangeras inom ramen för det 2-åriga projektet GUPPY (2016-2017).

Med gemensamma krafter erbjuder vi våra medlemmar, anslutna och anställda ett fullmatat program av 6 valbara workshops och en kvällskurs. På dagtid presenterar vi workshops där medlemmar delar med sig av sina kunskaper och metoder enligt tanken om kunskapsdelning utövare emellan. Workshops presenteras av Nordcirkus, Ögonblicksteatern, Jämtlands Kulturkompani, Dansinitiativet och fria danskonstnärer i Norrbotten.

På kvällarna 17-18 oktober presenterar Claes Åström, Dotterbolaget, Stockholm en kurs i clownteknik med särskilt fokus på rörelse och fysisk gestaltning. Innehållet är anpassat för deltagare från både dans- och teaterområdet och ger deltagare möjlighet att bredda sina färdigheter.

Kontakt
Christina Degerström, verksamhetsledare Teatercentrum Norra regionen
christina.degerstrom@teatercentrum.se
070-282 65 60

Ladda ned medlemserbjudande och program som pdf

Personer som vill delta från Teatercentrums regioner Södra, Östra eller Västra deltar i mån av plats. Kontakta oss för mer information.

 

Grafikhuset