”Prinsessan på ärten – Hur känslig får man va?”  TEATER MARTIN MUTTER Foto: Camilla Mortyr
”Prinsessan på ärten – Hur känslig får man va?”  TEATER MARTIN MUTTER Foto: Camilla Mortyr

Torsdag den 24 november sätter sig ett antal professionella teatrar i skolbänken för att under en dag träffa elever och lärare från Yrkeshögskolans Kulturkommunikatörutbildning i Bollnäs. Det handlar om en utbildningsdag – ’Rum för normkreativa förändringar’– där Teatercentrum och Kulturkommunikatörutbildningen samt teatrar från Gävleborg, Norrköping, Stockholm, Västerås och Örebro diskuterar ett antal viktiga frågeställningar:

Vad är den praktiska och fysiska skillnaden mellan rättighet och möjlighet?
Vilka äger rätten till scenen?
Hur kan vi se och förstå de strukturer som håller individer skilda från möjligheterna och hur kan vi påverka desamma?

Camilla Lucchesi är lärare på utbildningen och en av de som håller i dagen: ”Under utbildningsdagen ’Rum för normkreativa förändringar’ välkomnar vi nya tankar och idéer om hur vi tillsammans kan skapa reella möjligheter för fler, så att mening och sammanhang blir tillgängligt och verkligt på samma gång som att fler får sina röster hörda och det sceniska uttrycket utvecklas.”

Anders Lorentzon, Teatercentrum: ”Vi vill ge fler utanför normen möjlighet att uttrycka sig, skapa en brygga mellan det professionella kulturlivet och ungdomar som står idag långt från den möjligheten.”

Rum för normkreativa förändringar äger rum i CFL Bollnäs lokaler, Heden 116.

Från Teatercentrum medverkar: Skottes Musikteatern, Mittiprickteatern, Teater Sláva, Teater Martin Mutter, Teater Fenix, Teater Pelikanen och 4:e Teatern.

Kontaktpersoner:
Camilla Lucchesi,
YH-utbildningen Kulturkommunikatör
tfn. 0738 – 47 08 11
camilla.lucchesi@hufb.se

Anders Lorentzon,
verksamhetsledare Teatercentrum Östra
tfn: 0707 – 42 65 60
anders.lorentzon@teatercentrum.se

Grafikhuset