Som en del i vårt arbete med att utveckla Teatercentrums kommunikationsarbete på såväl den nationella som den regionala nivån har vi nu anställt en kommunikatör, Oscar Larsson, som började arbeta för Teatercentrum i början av mars. Med 50% tjänst i Södra regionen och 50% nationellt uppdrag kommer Oscar att arbeta med att implementera Teatercentrums kommunikationsstrategier på flera plan.

Högt upp på agendan står utvecklingen av Teatercentrums närvaro på sociala medier och webben, att driva opinionsbildning i kulturpolitiska frågor och att i ännu större utsträckning än tidigare framhäva våra medlemmar och deras mångskiftande verksamheter. Vi önskar Oscar varmt välkommen!

Fyra korta fakta om Oscar:

  • Namn: Oscar Larsson
  • Ålder: 27 år
  • Utbildning: Masterexamen i strategisk kommunikation och en fil. kand. i kultur & mediegestaltning
  • Tidigare arbete: Oscar har arbetat som kommunikatör på Region Skåne med EU-frågor, infrastruktur och regional utveckling
Grafikhuset