rolf-svartram
rolf-svartram


I dagarna har Teatercentrum och Teaterförbundet nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för de fria professionella teatrarna.

Det nya kollektivavtalet sträcker sig från den första januari 2013 till och med den 31 mars 2016. Under de tre år som det nya kollektivavtalet omfattar kommer minimilönerna och andra ersättningar att totalt räknas upp med 7,4 procent. Dessutom kommer Teatercentrum och Teaterförbundet att inleda ett mer djupgående och strategisk samarbete för att få till en uppräkning av anslagen till det fria teaterområdet.

- Jag är glad över att vi till slut har kunnat enas om en väg framåt, särskilt vad avser det fördjupade samarbetet om att få till en uppräkning av bidragen för de fria teatrarna, säger Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum.

Som en del av det fördjupade samarbetet kommer Teatercentrums och Teaterförbundets ordförande att arbeta för att få till ett möte med kulturministern rörande de fria teatrarnas ekonomiska situation. Vidare kommer vi tillsammans med Teaterförbundet att verka för att liknade möten genomförs på den regionala nivån. Slutligen kommer vi att skriva en debattartikel tillsammans för att ytterligare synliggöra de fria teatrarnas ekonomiska situation.

Vill du ha mer detaljer angående överenskommelsen mellan Teatercentrum och Teaterförbundet så kan läsa förhandlingsprotokollet.

Grafikhuset