trns5
trns5

TRANSVÄNLIG TEATER ÄR KOMPETENSUTVECKLING
I MÅNGFALD OCH INKLUDERING

11 april och 25 maj 2016 i VÄSTERÅS

Transvänlig teater sätter fingret på hur representativ scenkonsten är och vilka normer som styr över vad och vilka som syns på scenen. Transvänlig teater är ett begrepp och en särskild fortbildning om mångfald och inkludering. Den genomförs av Teatercentrum Östra i samarbete med  organisationen Transsamman.

Mångfald är allt som gör en människa unik. Förståelsen av mångfald har gjort det möjligt att betrakta olikhet som något eftersträvansvärt, som en tillgång för både individ och samhälle. Kulturen kan bidra till ökad inkludering genom att gestalta olika människor och deras situation: fri från fördomar och intolerans. Många mindre professionella aktörer har viljan men inte alltid verktyg eller resurser för att skapa mångfald. Så hur gör en fri teater, koreograf, filmare etc för att komma vidare?

PRESSMEDDELANDE OM UTBILDNINGEN

Under 2016 kommer Teatercentrum Östra genomföra en särskild kompetensutveckling i Västmanland. Den omfattar tre olika delar: mångfald, konstnärlig utveckling, digitalisering och omvärldsbevakning och erbjuds alla professionella aktörer som är verksamma i Västmanland inom scenkonst och film.

Följande teatrar i Västerås kommer att medverka: 4:e Teatern, Teater Tropos, Gycklargruppen Trix, Awake Project m.fl.

Transammans- förbundet för transpersoner och närstående. Säte i Västerås men verkar nationellt. Mer om Tanssamman hitar du på: https://www.facebook.com/transammans/?fref=ts
http://www.transammans.se/

Grafikhuset