56 fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck delar på närmare 50 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för år 2015. Bland de 56 aktörerna återfinns 35 av Teatercentrums medlemmar.

Kulturrådet meddelar på sin hemsida att de, för att bidra till konstnärlig utveckling inom scenkonstområdet, valt att prioritera ett antal aktörer som inte tidigare haft verksamhetsstöd. Till de som prioriterats, för att att på olika sätt ha utmärkt sig som viktiga aktörer på sitt område, hör Göteborgs Dramatiska Teater och Pygméteatern.

Teatercentrums vice ordförande, Rolf S Nilesen, kommenterar att referensgruppen, med bakgrund i den kulturpolitiska prioriteringen att förbättra villkoren for den nyskapande kulturen, inför denna fördelning föreslagit en en generell uppräkning, med hänvisning till pris- och löneökningar motsvarande två procent, av stödet för de aktörer som beviljas belopp i samma nivå som föregående år:

– Jag tycker att Kulturrådets referensgrupp gör en bra och tydlig markering i fördelningen av verksamhetsanslag för 2015, säger Rolf. Ett litet steg i rätt riktning. Nu måste även en ökning av den totala anslagssumman ske!

Se Kulturrådets hela fördelningen av verksamhetsstöd till fri scenkonst här.

 

Grafikhuset