Paula_Johanna
Paula_Johanna

TEATERFRUKOST:

REALITY VS. FICTION – DRAMATURGISKA VAL I DELAKTIGA PROCESSER

På senare år har den dokumentära trenden växt sig starkare inom scenkonsten. Barns, eller vuxnas vittnesmål, berättelser och dokumentärt material skapar nya föreställningar och utmanar på ett kreativt sätt teaterns kontrakt om överenskommelsen mellan fiktion och verklighet. Men vad händer med teatern när den gör anspråk på att vara sann? Och vem äger berättelsen – dramaturgen eller det intervjuade subjektet?

Teaterfrukost vill med hjälp av med våra gäster och publiken gräva djupare i vilka möjligheter och begränsningar som den dokumentära formen innebär, vilka konstnärliga val som krävs, samt undersöka maktperspektivet utifrån polariteterna barn/vuxen, vittne/uttolkare.
  • Med vilken/vems blick tolkar vi det insamlade materialet när vi förhöjer det till konst? Skiljer detta sig åt mellan barn och vuxnas berättelser och skådespelare kontra amatörer/experter eller anonyma referenspersoner?
  • Hur göra konstnärliga val utifrån vittnesmål? Påverkar det dramaturgens/regissörens arbete?
  • Vem äger berättelsen, den som bär erfarenheten eller dramaturgen/regissören?
  • Är det de här berättelserna som barn och unga vill ta del av, eller är det vi vuxna som tycker att de är intressanta?
Panel:
Paula Stenström Öhman, dramtiker, regissör och konstnärlig ledare för Lumor
Johanna Larsson, frilansande regissör, ljussättare och konstnärlig ledare för PLAY teaterkonst
Moderator:
Jenny Achenbrenner, kulturjournalist, kulturdebattöroch författare som också recenserar teater och litteratur.
När: 7 september kl 8-9 (med efterföljande mingel)
Frukost serveras från kl 7.30.
Var: Kristallfoajén, Stora Teatern i Göteborg
Evenemanget är kostnadsfritt,
anmälan krävs, senast den 4 september

Mer om panelen:
Paula Stenström Öhman har en akademisk bakgrund inom kriminologi, socialantropologi och statsvetenskap. Med viljan att förkorta avståndet mellan scen och salong arbetar Stenström Öhman ofta med dokumentär grund och sociologiska kvalitativa metoder i sitt dramatiska arbete. Hon är senast aktuell med föreställningen People Respect Me Now med Lumor/Turteatern, som valdes ut till Scenkonstbiennalen i Norrköping i maj och har omnämnts som en av de intressantaste rösterna inom svensk teater just nu.

Johanna Larsson 
Johanna Larsson har ofta arbetat med dokumentärt material, både med unga och vuxnas berättelser. Hon är senast aktuell på Backa Teater med föreställningen 5114 dagar, den tredje av en serie av föreställningar baserade på skådespelarnas egna minnen och erfarenheter av att vara 7, 11 respektive 14 år. I ett konstnärligt residens på Ung Scen Norr 2015-2016 skapade hon, tillsammans med scenografen Linda Wallgren, även föreställningarna Man vänjer ju sig vid det vackra och Vi hänger inte här vi går runt, baserade intervjuer med ungdomar kring att växa upp i Botkyrka och Norrbotten.

Teaterfrukost arrangeras av Teatercentrum Västra och Kultur i Västra. Teaterfrukosten Reality vs. Fiction – dramaturgiska val i delaktiga processer är en del av bonusprogrammet under Kultur i Västs evenemang PRIO 0-18.

Grafikhuset