LARS DAHLQVIST. Kontakta angående: Ansökningar, Marknadsföringsstrategier, Ekonomi, Layout& design, Kultur i skolan Hemsida, Digitala medier, Event, InDesign, Photoshop, Excel, POD-casts, Utbudsdagar, Nätverk
LARS DAHLQVIST. Kontakta angående: Ansökningar, Marknadsföringsstrategier, Ekonomi, Layout& design, Kultur i skolan Hemsida, Digitala medier, Event, InDesign, Photoshop, Excel, POD-casts, Utbudsdagar, Nätverk

Den 4 december genomför Teatercentrum Östra en workshop i att skriva ansökningar i Östergötland.
Det är en kompetensutvecklings insats och genomförs som en halvdag- workshop med 15-talet deltagare. Syftet med workshopen är att utveckla deltagarnas förmåga i att beskriva och formulera sin verksamhet, göra rätt analys och skapa förståelse hos mottagaren, när man söker offentliga medel.

Workshopen tar bland annat upp:

  • Göra en omvärldsanalys
  • Förstå förutsättningarna för den som fördelar bidraget
  • Förstå bakgrunden till stödet
  • Formulera projektets mål och syfte
  • Att beskriva ett projekts ekosystem av händelser, roller och ekonomiska flöden.

Den ger också  konkreta tips kring själva hantverket när man söker olika former av stöd: Hur man formulerar sig och lägger upp en projektbeskrivning, Hur man beskriver sin egenfinansiering, Systematisering av fakta, Budgetering och redovisning etc. Den kommer även att  ge tips kring online-ansökningar.

Utbildningen görs i samarbete med Region Östergötland och riktar sig till fria utövare inom teater-, dans- och musikområdet.

 

 

Grafikhuset