frtb
frtb

Den 4 december genomför Teatercentrum en kurs i att söka offentliga medel. Det äger rum i Norrköping och ingår i en satsning på kompetensutveckling för fria teatrar, fria musik och dansgrupper i Östergötland och sker i samarbete med Region Östergötland.

WORKSHOPEN SYFTAR TILL ATT GE EN ALLMÄN FÖRSTÅELSE AV ATT
– Göra en omvärldsanalys
– Förstå förutsättningarna för den som fördelar bidraget
– Förstå bakgrunden till stödet
– Formulera projektets mål och syfte
– Att beskriva ett projekts ekosystem av händelser, roller och ekonomiska flöden.

KONKRETA TIPS KRING HANTVERKET
– Hur man formulerar sig och lägger upp en projektbeskrivning
– Hur man beskriver sin egenfinansiering
– Systematisering av fakta
– Budgetering och redovisning
– Tips kring online-ansökningar.

NÄR: 4 december 2015 kl 14.00 – 17.00
Sista anmälningsdag: 15 november.
PLATS: Norrköping, Arbetets Museum
MÅLGRUPP: Alla som arbetar professionellt med teater, dans och musik i Östergötland
MAX ANTAL: 20–25 deltagare
KOSTNAD: seminariet kostnadsfritt
ANMÄLAN GÖRS VIA ATT SÖKA OFFENTLIGT STÖD_L

 

Grafikhuset