VASS
VASS

VASS – SCENKONST SOM VÅGAR

VASS är scenkonst som ifrågasätter samtiden och undersöker framtiden. Dessutom är den producerad i Skåne.

VASS är ett unikt samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne. VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera frigruppsföreställningar utanför storstäderna! Medverkande städer är Simrishamn, Ängelholm, Kristianstad och Lund. Medverkande våren 2015 är: Without Walls ”Mi$$ Maxxx & plastic fantastic” och ”Yellow Card” och Teater Theatron ”Den vita kråkan – Eichmann i Jerusalem”.

Spelplan VASS våren 2015:

Teater Theatron spelar ”Den vita kråkan – Eichmann i Jerusalem” på följande platser och datum:

Tisdag 24 februari Ängelholm i Hörsalen, biblioteket, Onsdag 25 februari Simrishamn på Valfisken, Torsdag 5 mars i Lund på Stenkrossen, Onsdag 11 mars i Kristianstad på Barbacka.

Without Walls med ”Mi$$ Maxxx & plastic fantastic” och ”Yellow Card” spelar:

Onsdag 18 mars i Simrishamn på Valfisken, Torsdag 19 mars i Kristianstad på Barbacka, Torsdag 26 mars i Ängelholm på Jarl Kullescenen, Fredag 27 mars i Lund på Stenkrossen.

 

Teater Theatron ”Den vita kråkan – Eichmann i Jerusalem”

Varför är vi människor benägna att under vissa förhållanden utföra bestialiska handlingar? Varför följer vi blint en makthavare som beordrar skändning av och masslakt på människor?!

Pjäsen utspelar sig 1960, strax innan Adolf Eichmanns rättegång för sina brott under andra världskriget. Psykologen Dr Baum har under några timmar före rättegången fått möjligheten att förhöra honom, men hennes agenda är en annan; hon vill förmå honom att erkänna hans personliga ansvar.

Mötet dessa två emellan blir till en kamp som inte enbart handlar om Eichmanns skuld utan också en berättelse om en kvinnlig psykolog som försöker förstå människans ondska för att kunna berätta om den. Allt för att människan inte skall upprepa sina misstag. Det visar sig vara svårt. Människans komplexa inre är sammankopplat med den tunna linjen mellan grymhet och omsorg.

 

Without Walls med ”Mi$$ Maxxx & plastic fantastic” och ”Yellow Card”

”Mi$$ Maxxx”

Mi$$ Maxxx; En docka, ett köksredskap eller en städrobot? I en skulptural dans vrider hon sig loss från det som håller henne fången- den fantastiska plasten.  Föreställningen skapades för en vernissage till utställningen Plastic Fantastic, Dunkers Kulturhus Helsingborg 2008. Utställningen bestod av en privat kollektion plastföremål sedan 1900-talets början. Utställningen visade också vilken påverkan plasten haft på kvinnans roll i hemmet genom 19-2000-talet. Mi$$ Maxxx & Plastic Fantastic är en kommentar till utställningen och till kvinnans roll i ett konsumtionssamhälle baserat på kommersiella skönhetsideal.

”Yellow Card”

I detta stycke samarbetar Khamlane med dansaren Rumiko Otsuka och de båda utforskar frågor kring identitet och den motsägelsefulla bilden av Ostasien. Vad är en bild skapad av samhället, och vad är det som verkligen existerar inom människan, bortom skapade stereotyper?

Ett samarbete med den japanska dansaren Rumiko Otsuka, den irländska kompositören Edel Griffith och under handledning av performance solisten Wendy Houston. En komisk inblick på den motsättning som är den östasiatiska bilden: Vad existerar i samhällets ögon och vad är det som faktiskt existerar bortom dessa stereotyper?

Mer info finns på VASS hemsida: vass-scen.se/

Grafikhuset