yt_1200-vfl4C3T0K
yt_1200-vfl4C3T0K

Teatercentrum södra, Danscentrum syd och Musikcentrum syd har en gemensam youtube-kanal där vi lägger upp workshops och föreläsningar som vi har anordnat. Nytt material läggs in efterhand.

Klicka här så kommer du dit!

Grafikhuset