friteaterweb
friteaterweb

VAD ÄR FRI TEATER?

En utställning och ett panelsamtal om och med den fria teatern i Skåne.

”Varje gång jag de senaste åren har besökt Malmö tycks staden bubbla av kreativa impulser och det fria kulturlivet tycks växa och frodas som aldrig förr. Vilket alla städer i hela Europa drömmer om. Måtte alla de stora aktörerna i Malmö förstå hur viktigt det fria kulturlivet är för en stads vitalitet och attraktionskraft, inte minst teatern.” …så skriver Marika Lagercrantz i förordet till antologin ”Den fria teatern. 21 Skånska teatrar berättar.” utgiven av Teatercentrum Södra 2015.

Den fria teatern anses av många stå för förnyelse och utveckling och är unik i sitt slag i världen. I mötet med publiken uppstår stora och viktiga värden, människor blir berikade, öppnade, mår bättre.

Den fria teatern är ett myller av variationsrikedom och den har friheten att undersöka och utveckla, den kommenterar ofta samtid och samhälle. Den fria teatern möter både barn och vuxna och den når ut till de flesta delar av vårt samhälle.

Visste du att de fria teatrarna i Skåne spelade ca 2300 föreställningar för ca 115 000 personer 2015?

Välkommen till Malmö Stadsbibliotek för att ta reda på mer om den fria teatern!

Vad är fri teater? – En utställning

Malmö Stadsbibliotek 6-11 september 2016.

Vad är fri teater? – Ett samtal

Malmö Stadsbibliotek lördagen 10 september 2016, kl. 13-15.

I panelen sitter Månteatern, Teater Interakt och Teater Insite.

På bilden syns Oso (Björn Löfgren) och Pici (Anna M Persson) från Teater 23s föreställning ”Pici & Oso”.  Fotograf Amelie Herbertsson.

Grafikhuset