engelskan
engelskan

Med hjälp av brittiska dramapedagoger och skådespelare får eleverna möjlighet att träna sin engelska, utforska sin kreativitet och undersöka ämnen.

GEST (The Gothenburg English Studio Theatre) erbjuder allt ifrån långa samarbeten till korta workshops eller halvdagar. Med professionella brittiska dramapedagoger och skådespelare kan eleverna träna sin engelska under lekfulla former där de både har roligt och blir utmanade. Övningar läggs på elevernas nivå och passar många olika åldrar. Om skolan vill kan även andra ämnen i den tidigare undervisningen tas upp så att eleverna får en chans att utforska situationer, kulturer och personer på ett nytt och annorlunda sätt med hjälp av rollspel, forum- teater och improvisation. Att träna sin engelska går alltid bäst när inte engelskan själv står i centrum utan språket blir ett medium för något njutbart. På så sätt arbetar GEST med att lära utan pekpinnar.

För äldre grupper ber GEST ofta elever att redan innan workshopen skriva en mycket kort scen på engelska. Under workshopen återkommer de sedan till scenerna vid olika tillfällen och testar, förbättrar och utvecklar. Eleverna får därmed en insyn i teaterarbete och får känna på stoltheten i att se sin text ta fysisk form.

Varje workshop leds av minst två av GESTs professionella skådespelare eller dramapedagoger, dessa är födda i ett engelsktalande land eller har fått sin universitetsutbildning där.

Gothenburg English Studio Theatre har sedan starten 2005 spelat publik- och kritikerrosad samtida engelsk dramatik, alltid på originalspråk och med professionella brittiska skådespelare.

FAKTA
Målgrupp: 9 – 19 år.
Max deltagare: 30 st.
Period: Hela läsåret.
Längd: anpassas efter skolans behov.
Lokalkrav: Större klassrum / idrottshall.
Kostnad: halvdagar 8 000 kr, heldagar och
längre samarbeten förhandlingsbara.
Resekostnader och ev. traktamente tillkommer.
Med reservation för ändringar i pris.
Kontakt: 031 42 50 65 eller info@gest.se
Webb: www.gest.se

PDF

Grafikhuset