img_1781-3
img_1781-3

Just nu befinner sig vår utställning om och med den fria teatern i Skåne, på Kirsebergs bibliotek! Där stannar den tills 11 december. Tidigare har utställningen varit på Stadsbiblioteket i Malmö och på Lindängenbiblioteket.

Nästa år kan du bl. a besöka utställningen på Helsingborgs Stadsbibliotek i februari (7-28 feb) och på Lunds Stadsbibliotek i april (3-23 april).

VAD ÄR FRI TEATER?

”Varje gång jag de senaste åren har besökt Malmö tycks staden bubbla av kreativa impulser och det fria kulturlivet tycks växa och frodas som aldrig förr. Vilket alla städer i hela Europa drömmer om. Måtte alla de stora aktörerna i Malmö förstå hur viktigt det fria kulturlivet är för en stads vitalitet och attraktionskraft, inte minst teatern.” …så skriver Marika Lagercrantz i förordet till antologin ”Den fria teatern. 21 Skånska teatrar berättar.” utgiven av Teatercentrum Södra 2015.

Den fria teatern anses av många stå för förnyelse och utveckling och är unik i sitt slag i världen. I mötet med publiken uppstår stora och viktiga värden, människor blir berikade, öppnade, mår bättre.

Den fria teatern är ett myller av variationsrikedom och den har friheten att undersöka och utveckla, den kommenterar ofta samtid och samhälle. Den fria teatern möter både barn och vuxna och den når ut till de flesta delar av vårt samhälle.

Visste du att de fria teatrarna i Skåne spelade ca 2300 föreställningar för ca 115 000 personer 2015?

 

Grafikhuset