lunta2016
lunta2016

Regeringens kulturbudget 2016 presenterar ännu en gång en kalkyl som inte ombesörjer det fria kulturlivets kostnadsuppräkningar i anslagsnivån. Detta innebär i realiteten ett minskat anslag till fria teatrar. Teatercentrums ordförande Jenny Forslund kommenterar budgetpropositionen:

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke förklarade inför den samlade pressen den 21 september att “Kulturen har fått sitta på avbytarbänken länge, nu lyfter vi in den på planen igen”.

- Men vilken match är det kulturministern pratar om? I den match jag känner till är det ingen som sitter på bänken, matchen pågår hela tiden, överallt i hela Sverige och ger barn, unga och vuxna tillgång till scenkonstupplevelser och närhet till ett levande kulturliv. Teatercentrum organiserar ett 90-tal fria professionella teatrar i Sverige som under 2014 spelade för en publik på drygt 680 000 personer med över 11 000 föreställningar och en geografisk spridning som saknar motstycke. Det är beklagligt att även denna regering fortsätter att urholka en så grundläggande del av kultursveriges ryggrad.

Jag vill tro och hoppas att regeringen i kommande regleringsbrev ser samma match som jag och att de fria teatrarnas insats på planen premieras som de värdefulla spelare de är.

Kulturrådets Budgetunderlag 2016-2018 (Kulturrådets skriftserie 2015:2) innehåller starka argument för höjda anslag till både den fria scenkonsten och centrumbildningarnas verksamheter. Dock går det inte att utläsa att någon av regeringens prioriteringar stärker det fria professionella kulturlivets villkor och förutsättningar. Teatercentrum ser förbehållsamt på de stora satsningarna som regeringen föreslår på kulturområdet utifrån hur dessa satsningar kan komma de fria kulturutövarna till gagn.

//Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum

Kontakt:
Jenny Forslund
Telefon: 073-803 94 93
E-post: jenny.forslund@teatercentrum.se

Foto: www.regeringen.se

Grafikhuset