Upprop1web
Upprop1web

Uppropet för fri scenkonst är igång på Bibu! Rolf S Nielsen, Hellen Schmitterberg och Anna Carlson inleder. Samtalsledare: Nina Björby. I panelen: Cecilia Langemark – Kultur Skåne, Fiona Björling – Danscentrum Syd, Björn Gunnarsson – Helsingborgs Dagblad mfl, Nina Ehn-Öberg – Teater Insite, Anders Widell – Månteatern.

Har du inte läst Uppropet? Du hittar det här: http://www.teatercentrum.se/upprop/

Redan i inledningen står det klart att politiken måste ta sitt ansvar. Om man vill ha ett fortsatt högkvalitativt fritt kulturliv måste man tillföra medel för produktionsvillkor och konstnärlig utveckling. Panelen diskuterar de fem punkter som uppropet innehåller.

1. Fördubbla anslagen
2. Tydliga kriterier
3. Scenkonst till alla elever
4. Stärk arrangörerna
5. Stöd kulturskaparna

Grafikhuset