unnamed-5
unnamed-5

Upprop för den fria scenkonsten – den kulturpolitiska kampanjen för förbättrade villkor för den fria scenkonsten fortsätter!

Denna gången i Malmö. Den 12 september träffade TeatercentrumDanscentrumTeaterförbundet och fria scenkonstnärer politiker från region Skåne, Halland och Blekinge för dialog och kunskapsöverföring om den fria scenkonstens villkor och förutsättningar. Uppropet i Malmö var ett slutet forum.

I filmen ovan medverkar Maria Ward, ordförande Kulturnämnden, Region Skåne och Ivar Wenster, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Region Blekinge. Intervjuar gör Teatercentrum Södras verksamhetsledare Lars Dahlquist.

Läs sammanfattningen från Upprops-mötet här: Upprop Inkonst 170912

 

Deltagare i Malmö:

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet

Miguel Cortés, koreograf, dansare The Art & Confusion Project

Lars Dahlquist, verksamhetsledare Teatercentrum Södra

Jörgen Dahlqvist, konstnärlig ledare Teatr Weimar

Hanna Falk, producent Memory Wax

Anna Johansson, dansare Pinamackorna

Anna Jonsson Björk, producent Malmö Dockteater, Teatr Weimar

Jennie Lindström, dansare

Cecilia Malmström Olsson, tidigare ordförande Danscentrum

Emma Nordanfors, verksamhetsledare Danscentrum Syd

Marie Parker Shaw, konstnärlig ledare Månteatern

Yngve Pettersson, vice ordförande Kulturnämnden, Region Skåne

Maria Rydén, ordförande Danscentrum

Anneli Sandell, kommunikatör Teatercentrum Södra

Maria Ward, ordförande Kulturnämnden, Region Skåne

Ivar Wenster, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Region Blekinge

Anders Widell, VD Månteatern Lund, Teatercentrums styrelse

Rebecca Yates koreograf, dansare, föreningen Dans i Blekinge

Grafikhuset