Unlimited!rubrik_skärmdump
Unlimited!rubrik_skärmdump

Teatercentrum har den 17 december fått besked att också Kultrurrådet stödjer projektet Unlimited! European Off Network Meeting. Tillsammans med tidigare beviljade stöd från Umeå2014 och Nordisk Kulturfond och, inte minst, tack vare ett stort engagemang från medlemmar i Umeå och våra nordiska och europeiska samarbetsparter, kan Teatercentrum idag hälsa er hjärtligt välkomna till Unlimited! EON meeting, 5-8 juni 2014 i Umeå!

European Off Network, EON, är ett informellt nätverk för teatrar, grupper och individer verksamma på det fria scenkonstområdet. Över 400 intressenter från ca 40 länder, professionella aktörer från hela Europa. EON saknar formell organisation och all aktivitet utgår från medlemmarnas engagemang, initiativ och möjligheter att genomföra en aktivitet. När Umeå kandiderade till det Europeiska Kulturhuvudstadsåret 2014 såg Teatercentrum tillsammans med de fria teatrarna i Umeå ett tillfälle att knyta ett EON-möte till Umeå 2014. Och nu blir det verklighet:

Unlimited! EON meeting är ett nätverksmöte och kompetensutveckling för professionella aktörer, administratörer och organisationer på det fria scenkonstområdet i Norden och Europa. Huvudtemat för Unlimited! fokuserar på normkritiskt skapande i förhållande till både nationalitet, etnicitet, ålder, kön, kropp och själ.

Det detaljerade mötesprogrammet kommer att publiceras i början av 2014 men redan nu kan du göra en föranmälan. Mer om Unlimited! och inbjudan hittar du här.

Grafikhuset