Norra_motgron_logo
Norra_motgron_logo

Vårt kansli i Norra regionen har blivit två: Nu finns Teatercentrum på plats både i Umeå och Luleå och vi hälsar två nya verksamhetsledare välkomna till arbetet i regionen!

SaraChristinaNorraNy

Ny verksamhetsledare för Teatercentrum Norra med placering i Luleå är Sara Json Lindmark.
Sara Json Lindmark har bred erfarenhet av att projektleda, marknadsföra och skapa PR kring kulturella och kreativa näringar ur ett glokalt perspektiv. Sara har i egenskap av kulturentreprenör och ledare för det avslutade EU­projektet Designlabland erfarenheter som kommer att ge våra medlemmar möjlighet till nya arenor och crossover­projekt.

”Den fria teaterkonsten är ett nytt område för mig men min övertygelse är att norra Sverige kan stärka sin kulturpolitiska roll via genreöverskridande samverkan. Min passion springer ur att vara en strukturerad och kreativ förebild för kulturarbetare i länet. Norra Sverige behöver starka drivkrafter med djup kompetens som lyssnar in och kommunicerar den fria scenkonstens kraft och behov till allmänheten och beslutsfattare. Exakt det ser jag fram emot att få göra inom Teatercentrum.”

Ny verksamhetsledare för Teatercentrum Norra med placering i Umeå är Christina Degerström.
Christina Degerström har tidigare arbetat som producent för koreograf Cristina Caprioli, Stockholm, samt som länsdanskonsulent vid Dans i Västerbotten, NorrlandsOperan. Christina har gedigen erfarenhet av projektledning som bland annat omfattar turnéläggning, fortbildning, workshops, residens samt operativa initiativ för ökad kunskap bland arrangörer, publik och anslagsgivare. Christinas breda erfarenheter och kunskaper matchar precis Teatercentrums behov inför framtida verksamhetsutveckling i regionen.

”Jag vill verka för ökad pluralism, kunskap och idérikedom på scenkonstområdet i norra Sverige. Jag vill verka för metoder och praktiker som är inkluderande och som ställer normkreativa och demokratiska aspekter i fokus. Scenkonstutveckling kan bedrivas på många olika sätt och nivåer­. Jag kommer att bidra med ett analytiskt perspektiv och mina erfarenheter av praktiska förutsättningar och villkor för samtida scenkonst i ett kulturpolitiskt landskap. Att jobba tillsammans intresserar mig­ – vi ses!”

Kontaktuppgifter till Norra regionen hittar du här.

Grafikhuset