SCENKONSTBIENNALEN_2017
SCENKONSTBIENNALEN_2017

Teatercentrum gratulerar Teateri och Teater Tamauer som båda valts ut att medverka med föreställning vid Scenkonstbiennalen 2017.

Scenkonstbiennalens urvalskommitté har sett, analyserat och diskuterat 233 nominerande föreställningar och bland de 16 utvalda föreställningar får vi glädjen att se Teateri med Ankomsten och Teater Tamauer med Mens.

Scenkonstbiennalen 2017 går av stapeln i Norrköping den 23-28 maj. Samtliga utvalda föreställningar presenteras av Scensvergies Ulricha Johnson på Scenkonstbiennalens hemsida här.

Teatercentrum medverkar i seminarieprogrammet med nya och fler Mentor Room i samarbete med SITE Sweden. Mer information kommer i programmet, som öppnar för bokning den 28 mars 2017.

Grafikhuset