TCO_brun
TCO_brun

Barnens Underjordiska Scen, Dockteatern Tittut, Cirkus Cirkör, Fria Teatern, Pantomimteatern, Turteatern, Teater Giljotin, Teater Tre, Teater Tribunalen och Orionteatern

Har samtliga skrivit under en skrivelse om tillståndet för barnkulturen i Stockholm. Skrivelsen är adresserad till kulturnämnden i Stockholm stad och handlar bristen på pengar och ökad byråkrati.

I skrivelsen konstaterar teatrarna att många skolor inte har några egna medel till kultur och att man därför inte kan gå på på de föreställningar som stadens teatrar erbjuder. Vilket teatrarna också finner märkligt när staden utlyst 2014 till barnkulturår.
Trots att staden erbjuder subventioner med 50 kr per besök, så saknas ändå medel menar teatrarna som också kommer med en rad förslag på vad som bör göras för att förbättra situationen.

Som motmedel till att skolorna saknar pengar till kultur så vill teatrarna att staden undersöker möjligheten att öka dagens subventionen. Motprestationen från teatrarna skulle då vara att erbjuda sina föreställningar kostnadsfritt till skolorna. Man hänvisar till att det genomförts i andra kommuner i landet med gott resultat.

Ett annat stort hinder som teatrarna upplever är det administrativa arbete som teatrarna nu tvingats lägga ned på att nå skolornas kulturansvariga och i slutändan att nå sin publik.
Det är ett arbete som nu tar mycket resurser i anspråk. Resurser som man istället hellre vill lägga på sina produktioner istället för att anställa administratörer som sitter och ringer runt till skolorna.
Den ökade administrativa bördan för teatrarna är också något som teatrarna gång på gång har uppmärksammat. Något som började när kultursamordnarna försvann och ersattes med KULAN menar undertecknarna av skrivelsen.

 

Grafikhuset