TRETE

Västra Götalandsregionens största barnteaterfestival

Teatercentrum västra har arrangerat festivalen sedan 1995, ibland tillsammans med andra arrangörer och sedan flera år i stark samverkan med N3 Kulturbyrå/Trollhättans Stad. TRETE visar hela föreställningar för barn och unga, och med barn och unga i publiken. Festivalen brukar också innehålla seminarier och chanser att mingla och träffa kolleger. Vid sidan av barnen är regionens arrangörer en viktig målgrupp.

TRETE 2019

TRETE startade 1995 under namnet Teaterfestival för unga. Syftet var att möta ung publik och arrangörer av barn- och ungdomsteater i Göteborg med omnejd. Med åren växte festivalen i omfång, både vad gäller antalet föreställningar och vad gäller geografisk täckning. När 2002 års festival placerades i Trollhättan kunde vi tydligt markera att festivalen blivit en angelägenhet för hela Västra Götalandsregionen. Det kulturella landskapet har dock förändrats enormt sedan 1995. Västra Götalandsregionen har bildats, Kultur i Väst har etablerats, ansvaret för barnteater har skiftat och stora genreöverskridande utbudsdagar har skapats. Därmed har även behovet av TRETE förändrats och så bör även syftet och målsättningen med festivalen göra.

Teatercentrum och N3 Kulturbyrå, har under de senaste åren önskat utveckla TRETE; eventuellt med fler samarbetsparter, kanske införa en del som riktar sig till allmänheten. Men det har funnits tid till den reflektion och utvärdering (och bidragssökande) som krävs för ett så omfattande förändringsarbete. Därför måste TRETE ta ett sabbatsår för att vi skall kunna utvärdera och lägga riktlinjer för den nya festivalen. Den interna och externa utvärdering som istället för själva festivalen äger rum under 2019 kommer ske i samråd med såväl Teatercentrums medlemsteatrar som publiken (skolor och arrangörer). Detta förändringsarbete går dessutom i linje med det vi bedriver internt inom Teatercentrum där vi ser över på vilket sätt vi förmedlar och synliggör våra medlemmar, och om vi kan göra det på ett bättre sätt, kanske mer synkroniserat med hela landet.

Så det blir inget TRETE 2019, men vi hoppas att detta utvecklingsarbete kommer mynna ut i en ännu bättre festival 2020!

Namnet

TRETE betyder TRE stycken T. Alltså bokstaven T tre gånger. Som i “Teatercentrums och Trollhättans Teaterdagar”.

Hur många?

2018: 1000 barn, 28 föreställningar, 1 seminarium