TRETE
TRETE

TRETE ägde rum den 24-26 oktober 2013 i kulturhuset N3 i Trollhättan. Vi har nu sammanställt statistiken för festivalen.

  • 20 hela föreställningar från 7 olika teatrar spelades och 2 seminarier presenterades.
  • Hela festivalen besöktes av totalt 843 personer som besatte 1118 stolar vilket är en liten ökning jämfört med 2012.
  • 108 inbjudna arrangörer/ombud/samordnare besökte festivalen i år och besatte 383 av stolarna jämfört med 2012 då 56 personer besatte 222 stolar.
  • 2012 såg i genomsnitt 16 arrangörer/ombud/samordnare varje föreställning. I år var den siffran 31, nästan dubbelt så hög.
  • Publiken representerade 37 kommuner varav 33 från Västra Götalandsregionen. Detta kan jämföras med fjolåret 20 kommuner från regionen.
  • I år besöktes festivalen av 735 barn vilket är en liten minskning jämfört med föregående år.

 

På enkäten som gick ut till de arrangörer/ombud/samordnare som besökte festivalen fick vi följande resultat:

  • 62 % av de tillfrågade ansåg att kvaliteten på föreställningar var mycket eller ganska hög.
  • 92% ansåg att festivalens organisation var mycket eller ganska bra.
  • Det samlade intrycket hos 83% av de tillfrågade var mycket eller ganska bra.
Grafikhuset