spect
spect

TRÄNINGSFORUM FÖR SKÅDESPELARE. 

Scenisk utstrålning och närvaro – kan man träna det?

Idén med Träningsforum för skådespelare är att skapa ett kontinuerligt sammanhang för skådespelare i Skåne att träna och mötas.

Genom arbete med rörelse, improvisation och reflektion tränas förmågan till personlig, fördjupad närvaro på samma sätt som en dansare tränar sin dans.

Träningens mål är att förstärka lust, kreativitet och angelägenhetsgrad i skådespelararbetet och att öka bredd och djup i uttrycket genom att träna det personliga risktagandet på scen.

Lundagruppen SPECT. scenkonst håller i träningen i improgestalt® som är en metod, skapad av Eva Wendt, regissör, skådespelare, gestaltterapeut och konstnärlig ledare för gruppen.

Metoden är en korsbefruktning mellan teaterimprovisation och ett undersökande av närvaro och den personliga fördjupningen genom gestaltterapeutisk metod.

*Gestalt betyder helhet och är en relationell, psykodynamisk terapiform som utgår från kropp och själ som en helhet och bygger på det mänskliga mötet. Arbetssättet betonar en existentiell livshållning i kombination med starkt fokus på livet här och nu.

DATUM: 14/8, 18/9, 16/10, 13/11

TID: 10:00-16:00

PRIS: Gratis för medlem i Teatercentrum, för övriga 150kr.

PLATS: Resurscentrum/Teatercentrum, Bergsgatan 29, Malmö

ANTAL DELTAGARE: Max 12 pers

ANMÄLAN: lars.dahlqvist@teatercentrum.se

FÖR MER INFO: Eva Wendt · 0707 409214, info@spectscenkonst.se

Grafikhuset