Gray956
Gray956

Röstcoach Anita Heikkilä Einarsson gästar Luleå och Umeå
med heldagsworkshopen Den uttrycksfulla skådespelarrösten
- om röstarbete, tal och text.

 

Workshopen vänder sig till professionella skådespelare verksamma vid medlemsteater i Norra regionen eller anslutna till nätverket i samma region, samt anställda vid Teateralliansen. Övriga skådespelare deltar i mån av plats. Välkommen med din ansökan senast 19 augusti. Antal platser är begränsat.

Ladda ned aktuell pdf: WorkshopAnitaHeikkiläEinarsson

Tid och plats
Söndag 2 september 2018 kl. 9-16, Lule Stassteater, Stationsgatan 38, Luleå
Onsdag 5 september 2018 kl. 9-16, Profilteatern, Umestans Företagspark, Umeå

Ansökan teateralliansen.se/kurser
Sista ansökningsdag 19 augusti
Stöd till resa och boende finns för antagna deltagare för resor och övernattning inom de fyra nordligaste länen. Rese- och boendestöd kan ej nyttjas av deltagare som är bosatta i aktuell kommun.

Arrangörer Teatercentrum Norra regionen i samarbete med Teateralliansen
Med stöd av Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland

Grafikhuset