fri
fri

 

FRITEATERN – ”PREDIKAREN Å JAG”
Vad får människan ut av all sin möda under solen?
Vad är meningen med våra liv?
Hur tillbringar vi vår blixtvisit på jorden?
Är allt ”tomhet, idel tomhet” och ”ett jagande efter vind”?

Predikarens frågor från Gamla Testamentets tid, har vandrat genom årtusenden.
Titelns ”jag” hejdar dem ett ögonblick på deras vandring.
Hon tar hjälp av ”Predikaren” och bjuder upp livsfrågorna till dans.

Dramatiker och skådespelare: Carina Molander
Regi: Mary Stoor
Scenografi: Caroline Romare

Predikaren å jag, spelas i hela landet Carina turnerar med kollektivtrafik på enkelt sätt och har med sig allt hon behöver för föreställningen i en liten dragvagn. De som vill att hon ska komma har med all säkerhet en fungerande lokal. Det kan vara en gammal skola, ett församlingshus, stiftsgård, fritidsgård, samlingslokal i äldreboendet etc.
PREMIÄR 27 APRIL 2016

Producent och kontaktperson: Eva Janstad
Tfn: 070-543 31 43
skattungbyn.friteatern @ telia.com eller bristol.friteatern @ gmail.com

Grafikhuset