KURmässor
KURmässor


Efter Kulturrådets goda erfarenheter från att samordna en svensk
närvaro på världens största scenkonstmässa, APAP i New York 2013, kommer Kulturrådet att utveckla samordningen 2014. Ett antal utvalda mässor kommer att vara aktuella för samma satsning, exempelvis APAP i New York i 10 – 14 januari och Tanzmesse 27 – 30 oktober. Kulturrådet kommer, liksom 2013, även att ta fram en katalog för internationell spridning.

Medverkan i Kulturrådets samordning och katalog är möjlig för er som har stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden.

Läs mer om satsningen och hur ni kan medverka vid mässorna och/eller katalogen här. Den 23 september bjuder Kulturrådet in till ett informationsmöte, inbjudan finns här.

Grafikhuset