teater reagera
teater reagera

Luna ska flytta, vad ska Luna ta med sig?

Kan man packa känslor och egenskaper?

Hur kan det vara att komma som ny?

Hur hälsar man någon välkommen?

Hur får man vänner?

”The Moon” är en interaktiv föreställning om hur det kan vara att flytta till en ny plats. En föreställning om att få vänner, att förstå nya sociala koder och att få vara delaktig. Publiken möter tre karaktärer som på olika sätt försöker närma sig varandra och där missförstånd uppstår. Genom att bjudas in på scen och agera i situationerna får barnen hjälpa karaktärerna att mötas och hitta till leken.

”The Moon” har tidigare spelats för barn runt om på Västbanken i Palestina.

Teater Reagera arbetar med forumteater för barn, unga och vuxna kring olika teman. Genom att varva lek med allvar skapas lustfyllda stunder med fokus på den gemensamma kraften i att kunna förändra problematiska situationer.

För mer information om Teater Reagera läs här!

 

Grafikhuset