gastskraddare
gastskraddare


I dagarna gästspelar Matthew Zajacs prisbelönta ”The Tailor of Inverness” hos både Teater Martin Mutter och Teater Pero.
Men hur ser det egentligen ut med utländska gästspel på fria scener? Och vilka möjligheter har de fria teatrarna i Östra regionen att arrangera? Teater Pero menar att gästspelen är en livsnödvändighet. Man vill helt enkelt visa bra teater på sin scen. För Teater Martin Mutter är motivet det samma, men möjligheterna begränsade.

Gästspelen är viktiga men dyra. Tyvärr är de ekonomiska möjligheterna för fria teatrar som vill arrangera gästspel ganska begränsade. Cecilia Meeuwisse, producent på Pero, efterlyser till exempel en liten pott med medel som fria teatrar kan söka för att arrangera gästspel eller samarbetesprojekt. För Teater Martin Mutter är samarbeten och alternativa finansieringsmöjligheter en nödvändighet. Kommunen vill inte ge extra bidrag till gästspel. Istället samarbetar man exempelvis med Örebro Teaterförening, som då är med och delar på kakan. Cecilia Meeuwisse menar att utländska gästspel är viktiga som inspiration och för teaterns konstnärliga utveckling. Det finns också förhoppningar om att gästspel leder fram till nya konstnärliga samarbeten.

Trots de bistra villkoren fortsätter gästspelen under våren. Exempelvis kommer Teater Pero att ta hit Abbi Patrix från Frankrike i samarbete med Teater Fabula. Abbi Patrix är en av de främsta muntliga berättarna i hela Europa, och arrangmenaget är ett bra exempel på hur gästspel ofta medför mycket mer än ”bara” en föreställning. Förutom föreställningar kommer Patrix även att hålla workshops i ”Story Telling” och i fortbildning för medarbetarna på Teater Pero och Teater Fabula som ett led i deras utvecklingsarbete.

Grafikhuset