Kreativa_platser_Komplexity Media
Kreativa_platser_Komplexity Media

Teater Insite, Meeting plays och Skuggteatern medverkar i tre av de 27 projekt över hela landet som delar på 32 miljoner kronor genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser.

Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår. Kulturrådet ska fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Den 29 november 2016 togs beslutet om vilka som får vara med och dela på 32 miljoner i första fördelningen. Projekten sträcker sig från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö och från Fisksätra i Nacka till Bergsjön i Göteborg. Projekten återfinns i Luleå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

I tre av projekten återfinner vi medlemmar i Teatercentrum:

Meeting Plays medverkar i ett projekt för att starta en teaterverksamhet i Biskopsgården i Göteborg, där amatörer och professionella samverkar för att skapa en attraktiv och levande mötesplats som engagerar boende och bidrar till bestående förändringar i området.

Teater Insite medverkar i projektet Släpp loss kulturen, i Kroksbäck och Holma i Malmö. Projektet ska etablera en plattform för skapande och synliggöra kultur som representerar de boende där deras egna berättelser får stå i centrum.

Skuggteatern är en del av projektet Ålidhem Äger i Umeå, där det finns förutsättningar för en nyskapande kreativ plattform som suddar ut gränser mellan olika kulturuttryck. Oväntad samverkan mellan föreningar och mellan individer och föreningar bidrar till korsbefruktning och ett gemensamt sammanhang för långsiktigt engagemang och delaktighet.

Läs mer om Kreativa platser och övriga projekt som beviljats bidrag på Kulturrådets hemsida här.

Grafikhuset