affisch-teaterstrakets-dag-2016
affisch-teaterstrakets-dag-2016

 

Då nästa Kulturnatta går av stapeln först 2017 tar Teaterstråkets medlemmar saken i egna händer och anordnar Teaterstråkets dag. En dag full av sceniska uttryck och intellektuell stimulans för gamla och unga. Exempelvis öppna repetitioner av prisbelönad brittisk dramatik i ”These Halcyon Days” på Gothenburg English Studio Theatre, sånger från tv-serien ”Tårtan” på Göteborgs Dramatiska Teater eller kontorsmusikal på Folkteatern. Det generella konceptet för dagen är halva priset i mån av plats om du uppger lösenordet ”Teaterstråket” i kassan på respektive teater. Vissa avvikelser förekommer. Fullständigt program och info återfinns på Teaterstråkets hemsida.
www.teaterstraket.se

När: 15 oktober 2016
Var: Från Hagakyrkan-Chapmans Torg
Tid: 11.00 – 21.00

Teaterstråket invigdes under 2013 och består idag av inte mindre än tretton teaterscener från Chapmans Torg till Hagakyrkan. På Teaterstråket kan du enkelt ta en vagn eller promenera till någon av teatrarna för att från morgon till kväll besöka en av de nära tusen föreställningar som varje år spelas på Teaterstråkets scener. Här kan man spontant botanisera bland ett digert utbud som sträcker sig från nyskriven barnteater till klassisk dramatik.
Teaterstråket är en del av Teatercentrum.
Teaterstråket stöds av Näringslivsgruppen, Göteborg & co och Göteborgs Stads kulturnämnd.

Kontakt
Marcus Lilliecrona – Teatercentrum
marcus.lilliecrona@teatercentrum.se
0736-84 51 08
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg

Grafikhuset